Var bor du?

Skatteverket ökar kontrollerna av vilka som är bosatta i riket.

Text: Anna Langseth / TT

Bild: Getty Images

I Tidöavtalet förra hösten kom partierna överens om att genomföra en "storskalig nationell folkräkning". Nu har Skatteverket lämnat sitt förslag på hur folkbokföringen kan förbättras. 

En del är att utöka kontrollerna över var folk bor. Varje år genomför Skatteverket tiotusentals kontroller för att se att personer bor på den adress som de uppgivit.  

– Nu ska de kontrollerna öka kraftigt, uppger Peter Stävje, avdelningschef på Skatteverket. 

Det behöver dock inte handla om enbart dörrknackning. Mycket av arbetet sker vid skrivbordet, och att åka till bostäder eller besöka områden är endast ett komplement. Hur många dörrknackningar som kommer att genomföras framöver kan Peter Stävje inte svara på.  

Skatteverket uppskattar att 98 procent av befolkningen bor på den adress som de är folkbokförda på. Det innebär samtidigt att drygt 200 000 personer bor någon annanstans. 

Folkbokföringsregistret omfattar alla med svenskt personnummer. Därtill är även personer med så kallade samordningsnummer registrerade. Samordningsnummer får utländska medborgare som arbetar i Sverige eller på annat sätt har kopplingar till Sverige som gör att de behöver finnas i svenska register. 

För att veta att en person inte använder sig av någon annans samordningsnummer är tanken att deras identiteter ska kontrolleras mer noggrant. Dessutom ska Skatteverket undersöka om det går att uppskatta hur många personer som finns och verkar i Sverige, men som ändå inte är registrerade i folkbokföringen. 

För att hitta dessa och personer med felaktiga samordningsnummer är tanken att fler myndigheter ska samarbeta, exempelvis Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan och nyligen lättades reglerna så att Skatteverket har lättare att utbyta information med andra myndigheter. 

Till exempel har Skatteverket redan startat ett arbete med att kontrollera var personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige bor, utifrån information från Migrationsverket. 

Vid månadsskiftet hade över 9 000 så kallade bosättningsutredningar påbörjats när det gäller denna grupp. Utredningarna har hittills lett till att mer än 4 000 personer har avregistrerats från folkbokföringen. 

Tidöpartiernas förslag om att genomföra en "storskalig nationell folkräkning" har tidigare kritiserats av Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet. Detta eftersom en "traditionell" folkräkning där man går och knackar dörr eller använder sig av enkäter, är dyrt och ineffektivt. Dessutom är Sveriges nuvarande registerbaserade folkräkning ett av de mest välfungerande systemen i världen, enligt Gunnar Andersson. 

Förslaget som Skatteverket nu har lämnat handlar i stället om att framför allt använda sig av befintliga register, och förbättra samarbetet mellan myndigheterna, något som Gunnar Andersson anser är bra. 

***