Vårdmoms skapar politisk strid

Text: Ebba Blume

Bild: Emil Langvad/TT

I samband med att vårdmoms införs den 1 juli i år kommer Skatteverket att betrakta all uthyrning av personal inom vården som skattepliktig, vilket innebär att kostnaden för inhyrd vårdpersonal kommer att stiga med 25 procent.

De offentliga vårdgivarna ska kompenseras för detta, men de flesta regioner är inte beredda att ge ersättning till de privata aktörerna för den kostnad vårdmomsen innebär. Privata vårdgivare på olika håll i landet befarar nu att de inte ska kunna bedriva samma vård som tidigare. Skälet till vårdmomsen är inte en ny lag, utan att Skatteverket efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har valt att omtolka momslagen till att även inbegripa uthyrning av vårdpersonal. Domen slog utifrån EU-praxis fast att sjukvård som säljs via egenföretagare eller bemanningsföretag ska beläggas med moms.

Men flera andra länder, som Storbritannien, Finland och Danmark har gjort andra tolkningar av den EU-dom som ligger till grund för vårdmomsen, poängterar Camilla Waltersson Grönvall, sjukvårdspolitisk talesperson för Moderaterna, som anser det oansvarigt att införa vårdmoms inför semesterledigheterna, när vården redan har svårt att hitta personal.

– Det är särskilt olämpligt nu under sommaren, när det drabbar patienterna som hårdast, eftersom vi redan har så långa vårdköer, säger Camilla Waltersson Grönvall till Fokus.

Privat vård i glesbygd, där man i högre grad är beroende av hyrläkare och har större svårigheter att hitta läkare som vill vara fast anställda drabbas särskilt av vårdmomsen, menar hon.

Enligt Vårdföretagarna baserar HFD sina slutsatser på rättsfall från EU-domstolen som inte avser sjukvård. Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över momslagen och öppnar för andra tolkningar av EU-domen.

Även Per Åsling (C) vice ordförande i skatteutskottet, är starkt kritisk till vårdmomsen och anser den vara ett brott mot januariavtalet, där det står att samma spelregler ska gälla för privat och offentlig vård.

Finansminister Magdalena Andersson (S) planerar dock inga förändringar av vårdmomsen. Mindre, privata vårdaktörer i glesbygd kan ha timanställd vårdpersonal om läkarna inte önskar fast anställning där, resonerar hon.

***

Fakta: Därför införs vårdmomsen

Hittills har uthyrning av vårdpersonal undantagits från moms.

Under sommaren 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen en dom, som slog fast att bemanningsföretagen är momsskyldiga, med argumentet att de själva inte bedriver någon sjukvård. HFD baserade sina slutsatser på ett rättsfall från EU-domstolen.

Momsen läggs till regionernas fakturor, och momssatsen blir 25 procent. En särskild lag ger kommuner och regioner en kompensationsrätt som motsvarar deras moms på inköp och regionerna kan dra av momsen om de hyr in personal direkt i sin egen verksamhet. Regionägda (landstingsägda) eller privata kan dock inte dra av på momsen.