»Vi har inte de ­ekonomiska musklerna«

Text:

Bild: TT

Hur använder sig Vattenfall av dessa?

– I skiftande omfattning beroende på land. Den stora frågan är hur systemet ska se ut i framtiden. Det är en utmaning när stora länder som Kina inför egna utsläppssystem.

Vad tror du om Kinas utfästelse att införa handel med utsläppsrätter?

– Det tycks finnas en väldigt seriös intention från den kinesiska ledningen. De genomför en gigantisk satsning på förnybar energiproduktion, så det blir intressant att se var det landar.

Hur ser du på att fem länder, däribland Sverige, »slängt« oanvända utsläppsrätter motsvarande tio års förbrukning?

– Jag har stor respekt för det politiska ställningstagandet, det är ett sätt att påverka utvecklingen. Problemet är att det inte funnits tillräckliga prismekanismer för en fungerande reduktion av CO2. Alla sätt är därför värda att pröva. Vi som industri kommer inte klara av omställningen på egen hand; med fallande elpriser har vi helt enkelt inte de ekonomiska musklerna. Men nu, tack vare politiska åtaganden, börjar det finansiella systemet att röra på sig.

Vattenfall håller gärna hög fana i klimatfrågor, men släpar samtidigt runt på kolkraftverken i Tyskland. Hur går det ihop?

– I dag tar vi stora steg för att anpassa oss till det nya energilandskapet. När vi sålt brunkolsproduktionen har vi väldigt lite CO2-produktion kvar men många vindkraftsbyggen på gång.

Vilka reaktioner på brunkolsinnehavet möter du internationellt?

– I Sverige finns en acceptans av kärnkraft, men mycket starka känslor mot brunkol. I Tyskland är det tvärtom en stor skepsis mot kärnkraft men större acceptans av brunkol. Det är olika glasögon i olika länder. Trots det har Vattenfall bestämt att brunkol inte är förenligt med den plattform vi har i Sverige och att vi inte är den bästa ägaren till brunkolet.

Fakta | Fem frågor
Ingrid Bonde är finansdirektör i Vattenfall. Under klimatmötet COP21 i Paris deltog hon bland annat i sidoarrangemanget Sustainable Innovation Forum, det officiella företagsforumet för FN:s miljöprogram.