»Vi kommer inte nå ett klimatavtal i Cancun«

Text:

Bild: Gunnar Seijbold

Vad har mötet i Bonn resulterat i så här långt?

– Mycket handlar om hur vi ska förhålla oss till resultaten från Köpenhamn. Den främsta konflikten ligger i dag inte mellan u-länder och i-länder, utan mellan olika stora utsläppsländer, oavsett vilken kategori de tillhör. Det har blivit tydligare efter Köpenhamn.

Är länderna villiga att fortsätta förhandlingarna utifrån Köpenhamnstexten?

– Det är för tidigt att säga något om det. I Bonn är det framförallt informella diskussioner på tjänstemannanivå som förs, och då vet vi av erfarenhet att viljan brukar vara god. Det är när det kommer till den politiska nivån, och krav på reella åtgärder, som det brukar ta stopp.

Det har varit motsättningar mellan utvecklingsländer och Australien, Ryssland och EU. De förra hävdar att de senare försöker skapa kryphål för sig själva. Kommentar?

– Till stor del ser jag det som ren förhandlingstaktik. Vissa utvecklingsländer jobbar hårt på att skapa en bild av att klumpa ihop EU och Ryssland.

Såhär i efterhand, vems fel var det egentligen att Köpenhamn blev en sådan besvikelse?

– Att som exempelvis Indien gjort skylla allt på värdlandet Danmark anser jag vara orättvist. Det fanns organisatoriska problem, men samtidigt var indiska medier snabba med att läcka information från förhandlingarna vilket skadade processen. Kina var inte berett att gå tillräckligt långt och USA var kraftigt begränsat.

Är du självkritisk på någon punkt?

– Jag har svårt att se att Sverige skulle ha kunnat göra mycket annorlunda. EU som helhet var berett att fortsätta sina Kyotoåtaganden, men det lyckades vi inte visa tillräckligt tydligt.

Vilken är den viktigaste läxan från COP15?

– Att inte splittra förhandlingarna så att det står mellan rika och fattiga länder. Istället måste vi tala om de stora utsläppsländerna eller blocken, där EU ingår. Mexiko talar inte, till skillnad från Danmark för ett år sedan, om att ett avtal kommer att vara klart efter mötet. Vi kommer inte nå ett avtal i Cancun. Som läget ser ut i dag tror jag inte det kommer ske förrän allra tidigast 2011. Det viktigaste i Mexiko är att vi når en överenskommelse om regnskogen, så att vi har en chans att klara tvåprocentsmålet, att den globala temperaturen år 2050 inte ska ha ökat med mer än 2 grader.

Prognoser talar för att 2010 blir ett av de tre varmaste åren, kanske det allra varmaste, sedan mätningarna startade på 1800-talet. Samtidigt visar undersökningar att allmänhetens engagemang i klimatfrågor sjunker. Hur kommer det sig?

– Det beror dels på den ekonomiska krisen, dels på att medierna är trendkänsliga. Inför Köpenhamn var klimatfrågan inne i en uppåtgående trend, i dag är läget annorlunda. Det var oundvikligt att det skulle komma en baksmälla. Men klimathotet består och jag tror att vi kommer att få se samma folkliga tryck igen.

Till och med miljöpartiets [[Peter Eriksson]] har flaggat för att miljöfrågan inte blir någon stor valfråga i höst. Håller du med?

– Nej. För oss är det en av de viktigaste valfrågorna. Han är bara rädd att miljöpartiets och regeringens svaga miljöpolitik ska börja granskas. Vi har överträffat dem på alla punkter; från trängselskatt och miljöbilar till miljövänliga drivmedel och en utbyggd kapacitet av järnvägsnätet. Det finns en gammal fördom om att vänstern skulle vara bättre i miljöfrågor än det borgerliga alternativet. Vi har visat att det är fel.

Ungdomsarbetslösheten, en av centerns profilfrågor, har nu kidnappats av socialdemokraterna som satsar hårt på frågan. Hur ser du på det?
– Jag tror inte på deras utspel. Medan vi vill satsa på en mer flexibel arbetsmarknad, lägre ungdomslöner och nya lösningar så står vänsterblocket och stampar.

I veckan stod det klart att förbudet mot att bygga ny kärnkraft i Sverige hävs. Tror du att det kommer att byggas ny kärnkraft?

– Det är svårt att säga. Det viktiga är att kärnkraften nu får stå på egna ben utan att hållas under armarna av staten. Kärnkraftsbolagen blir tvungna att verka på marknadens villkor.

Detta har hänt

Klimatmötet i Bonn den 31 maj – 11 juni är de första förhandlingarna kring förhandlingstexter på tjänstemannanivå efter Köpenhamnsmötet i december 2009. Inför mötet har en ny text tagits fram som baseras på förhandlingstexterna från COP15. I december samlas världens ledare i Cancun, Mexiko, för att fortsätta förhandla efter misslyckandet i Köpenhamn.