Vinnande vågmästare

Text:

Bild: Anders Wiklund/tt

– Nej.

Det var Fredrik Reinfeldts enkla svar när han i veckan återigen fick frågan om han skulle kunna förhandla med sverige­demokraterna för att kunna sitta kvar som statsminister.

Bakgrunden är välkänd: Regeringen kan komma att bli kvar efter valet även om den är i minoritet, så länge man inte får en majoritet av rösterna emot sig vid den omröstning i riksdagen som hålls då. Allt som krävs skulle vara att förmå sverige­demokraterna att rösta emot, eller lägga ner sina avgörande röster. Sannolikt i så fall mot någon form av politisk eftergift.

Statsministern förtydligade i Expressen:

– Den enda fråga där Jimmie Åkesson och sverigedemokraterna existerar och söker inflytande, det är för att ge sig på invandrare.

Frågan om sverigedemokraternas vågmästarställning har präglat årets val­rörelse. Stefan Löfven har efterlyst block­överskridande samarbete för att hålla partiet ute. Fredrik Reinfeldts svar har tolkats som att han hellre ger upp regeringsmakten till en överlägsen vänsterminoritet än tar hjälp av sverigedemokraterna för att få sitta kvar.

Samtidigt har alliansens sätt att komma runt partiets vågmästarställning hyllats till och med på Aftonbladets ledarsida. Genom ett samarbete med miljöpartiet om migrations­politiken har delar av invandringen rentav blivit friare.

Men denna tydliga linje i sanden finns bara på riksplanet. I kommunpolitiken är det långt krokigare.

På kommunnivå finns inga regeringar. Kommunstyrelser är proportionerliga mot kommunfullmäktige. Men koalitionssamarbetena sammanfaller i hög grad med blockpolitiken på riksnivå.

I 34 svenska kommuner är båda blocken i minoritet och sverigedemokraterna tungan på vågen. Och här har de inflytande på ett sätt som inte finns i riksdagen, och detta i sin favoritfråga.

En kommande studie från Mittuniversitetet, som ännu inte publicerats, visar att i de kommuner där sverigedemokraterna har en vågmästarställning har kommunen också slutit avtal om lägre nivåer av flyktingmottagande. Det gäller även då man tar hänsyn till andra förklaringsfaktorer som normalt sett påverkar flyktingmottagande, som tillgång till arbete och bostäder.

Till och med när man tog hänsyn till de övriga lokalpolitikernas inställning i migrationsfrågor kvarstod resultatet: kommunpolitikerna tycktes ge sverigedemokraterna makt i deras hjärtefråga.

– Det visar att sverigedemokraterna har inflytande över flyktingmottagandet på ­lokal nivå. Däremot visar det inte hur det inflytandet uppkommer, säger Niklas ­Bolin, lektor i statsvetenskap och en av forskarna bakom studien.

Den visar också att antalet mandat som partiet har inte är avgörande, bara faktumet att de är vågmästare.

Det finns i dag ingen kommun där en styrande minoritet uttalat samarbetar med sverigedemokraterna.

Ett år efter förra valet rankade tidningen Dagens Samhälle Burlöv som den kommun där sverigedemokraterna hade störst inflytande i praktiken. Kommunstyrelsens ordförande, vars socialdemokrater är i minoritet, blev ordförande med sverige­demokraternas stödröster. Sverige­demokraterna sitter i arbetsutskott och har agerat vågmästare i en rad frågor, där de växelvis följer socialdemokraterna och oppositionen.

Så var också fallet när kommunen 2011 röstade om ett flyktingavtal, där beslutet blev att inte ta emot några alls. När det förnyades 2012 var majoriteten för samma belut dock så stor att sverigedemokraterna hade kunnat lägga ner sina röster och ändå få se sin politik drivas igenom.

Tidigare studier har visat att partier i allmänhet närmar sig vågmästarpartier i frågor där de tror att de kan ta väljare. Statsvetaren Karl Loxbo, som forskat på just sverigedemokraterna i kommunpolitiken, menar att det snarare är sådan indirekt påverkan som partiet har.

– Den attityd som sverigedemokraterna för fram delas av många. Det kan vara så att den stärks hos partier som tror att de kan förlora väljare.

Borde då kommunpartier som vill ställa sverigedemokraterna utanför politiken söka blocköverskridande samarbeten? Frågan har redan väckts. Bland annat har Växjös oppositionsråd Åsa Karlsson Björkmarker sagt att hon vägrar att bli kommunalråd om det krävs stöd från partiet. Och i Bjuv, sju mil från Burlöv, har vänsterminoriteten kringgått problemet genom att samarbeta med mittenpartierna. De påpekar gärna att sverigedemokraterna inte fått igenom en enda motion.

Men Karl Loxbo är inte så säker på att ett blocköverskridande samarbete är att föredra för dem som vill motarbeta partiet.

– Internationell forskning visar på att det är kontraproduktivt. Vänster-höger-dimensionen är den starkaste ideologiska skiljelinjen. Bortser man från den, söker väljarna något annat. Då hamnar man i invandringsfrågan, där den liberala sidan har svagt stöd.