Annelie Hulthén, Göteborgsboss och seglare

Text: Arvid Norin

Göran var ju där. Men nu är han inte där längre.

Det konstaterar Annelie Hulthén, som i januari tog över efter Göran Johansson, Göteborgs starke man och kommunstyrelsens ordförande i 20 år. Fortfarande har hon inte deltagit i en intervju där hon inte blivit jämförd med sin företrädare, och lyckas ändå ta det hela med jämnmod.
– Det är helt okej. Folk undrar ju hur det ska bli.

Många av de intervjuer som Annelie Hulthén gett efter sitt tillträde har handlat nästan lika mycket om Göran Johansson som om henne själv. De båda har arbetat sida vid sida under lång tid då Annelie Hultén var ordförande i byggnads- och trafiknämnden, prestigeuppdrag i Göte­borg och med nära band till Göran Johanssons egna hjärtefrågor. Så på frågan om hur det ska bli är svaret lika mycket en fortsättning på det gamla som ett annat sätt att få jobbet gjort. Göteborgs starke kvinna har hon kallats, men det är partiet som gäller nu, det är hon noga med.

– Det handlar om att fördela uppgifter på fler händer. Det känner jag att jag med trygghet kan göra, berättar hon.

Detta ska inte läsas som en kritik av Göran Johansson, det är snarare ett arbetssätt med lite andra prioriteringar. Samtidigt så är det klart och tydligt vem det är som styr och bestämmer.

– Jag måste leda det här. Ger jag inte klara besked blir delegering meningslös. Man måste vara tydlig.

När Annelie Hulthén blev vald till posten tog hon uppdraget med ödmjuka ord. Först sa hon till Göran Johansson att ta emot göteborgarnas kärlek, som han vunnit genom åren. Sedan sa hon att hon aldrig lovat guld och gröna skogar, bara hårt arbete, och att den person de såg framför sig var den enda de fick. Under lunchen höjer hon inte rösten en enda gång, gestikulerar inte och verkar ganska lik den tant i sina bästa år som hon utlovade partiet på det möte då hon blev vald. Fötterna på jorden och partiet i centrum.

– I grunden är vi ett parti som går till val, inte en person. Jag är ju som jag är. Jag kommer inte att spela någon teater, säger Annelie Hulthén.
Svaret kommer på frågan som många har ställt, om hon verkligen är den karismatiska person och det vallokomotiv som socialdemokraterna behöver. Hon har seglat till Almedalsveckan på Gotland för att visa att man inte måste flyga för att ta sig dit, och ställde som villkor till sin man att hon inte skulle behöva städa hemma om hon tog uppdraget. Och under sina första månader på jobbet har hon hunnit med att skälla ut SVT för att de inte sände Ingemar Johanssons begravning. Så det händer saker kring Annelie Hulthén i alla fall.

Men det har varit en ganska dyster verklighet som mött henne de första månaderna sedan hon tillträdde. Volvo och hela fordonsindustrin är i kris. Bilindustrin gav många goda år innan krisen kom, men nu räknar kommunen med att förlora intäkter på upp mot en miljard kronor, kanske mer. Det är arbetslösheten och ökade utgifter för socialbidrag som gräver hål i kommunens kassa.

Annelie Hulthén är kritisk till regeringens agerande, framför allt vad gäller deras kategoriska nej till att ta över Saab eller Volvo under en övergångsperiod och bristen på snabba insatser.

– Jag tycker att regeringen har agerat långsamt. Jag tycker inte att de fullt ut tagit sitt ansvar.

Regeringen har tillsatt en person som koordinerar insatserna mot arbetslösheten i Västra Götaland, precis som på många andra håll i landet, men Annelie Hulthén efterlyser mindre ord och mer handling, att regeringen agerar på de förslag som kommer fram.

– Det kommer ingen respons på de idéer som läggs fram. Det blir bara ett insamlande av förslag.

Ett problem som har präglat Göteborg under lång tid är segregationen.

– Vi måste fortsätta att bygga staden blandat och det tar en fasligt lång tid. Det är också så att vissa inte lämnar sin stadsdel och då måste vi skapa mötesplatser där. Från början var det ju en fråga om klass och ekonomi. Nu är det en fråga om etnicitet också, och flyktingarna kommer från fler länder än förut. Vi hinner inte med, vi springer efter, säger Annelie Hulthén.

Tanken är att det ska byggas 2 000 lägenheter per år i Göteborg, men den ekonomiska krisen innebär att siffran för 2009 antagligen kommer att halveras, så kommunens verktyg för att angripa problemet är trubbigt.

– Göteborg är inte en stad just nu, det är 21 städer. Stadsdelarna är så olika. Det finns inget positivt med att det är så olika förutsättningar i stadsdelarna, det är för stora skillnader, säger Annelie Hulthén.

Hennes partikamrater i Göteborg hade god tid på sig att välja en efterträdare och vet vilken häst de har satsat på. Annelie Hulthén beskrivs också som mer ideologisk än Göran Johansson.

– Det är väldigt mycket ideologi i det vi gör, man får inte glömma bort det.

Dagen efter intervjun valde socialdemokraterna och miljöpartiet att helt köra över oppositionen då de ville bordlägga frågan om trängselskatter i Göteborg. En utredning tillsätts och det troliga är att frågan underställs en lokal folkomröstning i samband med valet 2010.