Dags för omyndighetsålder?

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Den stora striden mellan Stockholms två morgontidningar verkar nu vara striden om elektriska sparkcyklar. Dagens Nyheters chefredaktör anser att de är lösningen på det mesta. Svenska Dagbladets kulturchef är mer kritisk.

Om någon hade påstått för femton år sedan att redaktörer för Sveriges största tidningar skulle skriva linjeartiklar över hela sidor om sparkcyklar, hade ingen trott på det.

Tiderna förändras. "Infantilisering" var ett ord på modet för några år sedan. Kanske dags att återuppväcka det.

För någon vecka sedan skrev Per Svensson, DN:s politiske redaktör, att Greta Thunberg är den ”vuxne i rummet”. Han hånlog åt de som kallar henne ”barn” och satte just det ordet genomgående inom citattecken.

Det är förstås inget särskilt unikt med Svensson i det här avseendet. Han är en av väldigt många som vill bli ledd av en sextonåring. Hans resonemang har också en logisk fortsättning: om man anser att tonåringar är bäst på att förvalta världen, är det förstås orimligt att de inte får göra det. Om Greta Thunberg inte är ett barn, utan ett ”barn”, borde hon rimligen ha rösträtt.

Myndighetsåldern måste helt enkelt sänkas om man tänker som Svensson och alla hans meningsfränder.

Hur mycket? Vet inte. Sexton? Fjorton? Tolv?

Vi får väl se.

Men det räcker knappast. Det ju synpunkter på den motsatta änden av åldersskalan också.

Donald Trump är 73. Elizabeth Warren är 70. Joe Biden är 76. Bernie Sanders är 78. Förtvivlan är stor över att demokraterna inte verkar kunna enas om en presidentkandidat under 70. Bland amerikanska väljare över 65 röstade en majoritet för Trump. Hade väljare under 50 fått avgöra saken skulle Hillary Clinton vunnit stort. Det är samma sak med Brexit. Bland dem över 65 röstade 64 procent för Brexit. I gruppen mellan 18 och 24 år röstade bara 29 procent för Brexit.

Mönstret upprepas överallt: tillhör man den liberala klimat-sparkcykel-eliten står hoppet till folk under 50. Helst under 25.

Saken är med andra ord den här: det är oundvikligt att DN och andra snart kommer att kräva en sänkt myndighetsålder. Något annat vore att inte stå för sina åsikter. Men hur länge dröjer det innan de kräver införandet av en omyndighetsålder?

Man kan förstås diskutera exakt när det är rimligt att man förlorar sin rösträtt. Det kan vara en poäng med att ta till en liten marginal och beröva folk rösträtten redan när de fyller 45, för säkerhets skull. Under alla omständigheter visar statistiken att det vore oförsiktigt att gå särskilt många år förbi 50. Att 65-åringar och däröver skulle få rösta är helt otänkbart, när man ser resultatet.

Kanske kan man avgöra saken genom att ta reda på vid vilken ålder folk slutar att åka elektrisk sparkcykel och dra gränsen där.

Kom ihåg var ni hörde det först.

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT