En efterlängtad dansk skalle

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Vi kan väl vidga rummet till Danmark. Då är det lättare att hitta en vuxen.

Drottning Margrethe ger en intervju i Kvällsposten. På svenska, förstås. Mamma var ju svenska.

Hon är 79 och man kan förutsätta att det blir ett fasligt firande i Danmark nästa år. Ändå var det inte meningen att hon skulle bli drottning. Danmark hade agnatisk tronföljd — bara manlig avkomma kunde bli regenter — men Margrethes farbror, Knud, ansågs inte hålla måttet så tronföljden ändrades, retroaktivt.

Få danskar har ångrat beslutet.

I Margrethe har Danmark fått en drottning med både huvud och smak, det måste till och med republikaner tillstå. Hon väljer både sina ord och sina smycken väl, i båda fallen utan att fega ut. Så också i Kvällspostens intervju.

Egentligen är det märkligt att det Margrethe säger väcker någon uppståndelse. Det är ett exempel på det allt vanligare fenomenet att inget är så provocerande som att inte gripas av panik. Här är den relevanta passagen:

”Klimat är en annan fråga som diskuteras livligt denna höst 2019. Drottning Margrethe har även tidigare manat till eftertanke.

— Det är viktigt att det inte blir panik. Om man får panik, det gäller både i samband med olyckor eller längre förlopp, då går det alldeles åt helsike. Panikreaktioner är ingen bra idé.

Finns det något panikartat över dagens klimatdebatt?

— I bland tycker jag att det blir lite så. Somliga tycker att det är väldigt kritiskt och då blir reaktionen något panikartad. Man ska hålla huvudet kallt. Det tror jag är väldigt bra. Inte få kalla fötter, men hålla huvudet kallt.

Har drottningen uppmärksammat den svenska klimataktivisten Greta Thunberg?

— Ja, det kan man ju inte undgå.

Hur ser ni på det engagemang som nu växer bland unga i klimatfrågan?

— Det är bra att unga är uppmärksamma på vad som händer omkring dem, men man måste inte reagera med panik: Då är det aldrig bra. Nu är jag en gammal gumma, som jag sa.

Hur ska man förhålla sig till klimatproblemen?

— Man ska se till att man både tittar på det som man kanske är enig med, men också på det som man inte är så enig med.

Finns det en skillnad i synsätt mellan Sverige och Danmark i den här frågan?

— Jag tror det. Egentligen är det konstigt att man i ett land som Sverige, där avstånden är så stora, ska skämmas över att man flyger. Men man kan ju inte köra skottkärra från Malmö till Haparanda, om jag får uttrycka mig så.”

Det här har utlöst en debatt, åtminstone i Sverige.

Får en drottning verkligen resonera på det här sättet?

Inte vet jag. Men det är skönt att hon gör det.

 

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT