Rapport från skandaldomen

Text:

Att representanter för politiska partier dömer i rättegångar är helt orimligt. Det finns förstås en historisk förklaring, men nämndemannasystemet för tankarna till folkrepubliker, där rågången mellan politik och rättsväsende suddats ut. Det är något annat än ett jurysystem, där deltagarna väljs slumpmässigt, eller åtminstone inte på politiska grunder. De partipolitiskt märkta nämndemännen borde rensas bort ur svenskt rättsväsende.

Läs mer: Synvinkel: Befria domstolen från amatörerna 

Det är ett problem. Men den uppmärksammade domen i Solna tingsrätt, då en man frikändes för misshandel av sin fru på ytterst märkliga grunder, handlar egentligen om ett annat.

Det var intressant att se hur frågan behandlades av olika medier. Kvällstidningarna lyfte direkt fram det faktum att en av de två centerpartistiska nämndemännen tidigare förespråkat sharialagar för svenska muslimer. Där fick man också veta att den anmälande kvinnan och den anmälde mannen var muslimer. Dagens Nyheter rapporterade om saken, utan att ens antyda något sådant. Det gjorde artikeln mycket gåtfull. Man begrep som läsare att det måste finnas någon förklaring till det märkliga domslutet, men att DN inte ansåg sig kunna berätta om den. I Rapport hängdes informationen om den kvinnliga nämndemannens åsikter på mot slutet av reportaget, som en eftertanke.

Det finns antagligen mycket intressant att rota fram i detta fall. Det vore till exempel intressant att veta om det mellan nämndemännen uppstod något slags konflikt som hade att göra med religiösa övertygelser. Domens aningslöst provokativa formuleringar skulle kunna tyda på det. Och där finns i så fall något som är värt att diskutera, även om Centerns främsta mål förstås är att vi inte ska tala om saken längre än nödvändigt.

Om ett land på kort tid får många nya invånare med andra rättstraditioner och rättsuppfattningar än de gängse, kommer rättssystemet att sättas på prov. Det begriper de flesta och det är därför domen i Solna väcker sådan uppmärksamhet. Vi vet ännu för lite om just detta fall för att säga att det handlar om just den saken, men det ligger nära till hands att tro det. Det enda sättet att reda ut saken är att tala om den. Och det är väldigt bekymmersamt med medier som förstår att de måste rapportera om ämnet, men som samtidigt anser sig tvingade att skala bort just den information som gör att ämnet är viktigt att tala om.

Så kan man faktiskt inte hålla på.

Text: