Det är inte kvinnor som dragit ner akademien

Är det en feminisering som hotar kvaliteten på universiteten? Nej, hotet är fega universitetsledningar som låter idiotier, var de än kommer ifrån, löpa amok. 

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Akademien – inte den svenska, utan universiteten – är en märklig plats. Nu senast kunde läsare av Dagens Nyheter (12/5) ta del av hur Carl Cederström tvingats hoppat jämfota och mjölka låtsaskor som en del av så kallad ”pedagogisk vidareutbildning” vid Stockholms universitet. Hade han inte hoppat och mjölkat hade det varit stopp i karriären, som han uttryckte det. Rena dumheter alltså, men det intressanta är att specialoperationen var resultatet av att man velat skapa en ”öppnare högskola”. Det var vad dåvarande utbildningsminister Thomas Östros föreslog i en proposition 2001.  

Detta är en argumenterande text. Alla åsikter är skribentens egna.

Man får säga att Östros lyckats. År 2000 var andelen högutbildade 16 procent, 2021 var den 30 procent. Främst är det kurvan över dem som har eftergymnasial utbildning längre än tre år som stuckit iväg.  

Det här har problematiserats av den brittiske journalisten och författaren David Goodhart. Han skriver om den här strävan att akademisera samhället i boken Head, Hand, Heart som kom för några år sen.  

Akademiseringen av arbetslivet har lett till ett antal högutbildade som vill ha ROI, return on investment på den tid de lagt på utbildning, och därmed bättre pröjs än om de dragit sig fram i vårdyrken. Det är nu det börjar bli jobbigt. För det är ganska lätt att låta tanken löpa till vad som händer inom akademien. Jämfotahopp och låtsaskossor får plötsligt sin förklaring. Överutbildade akademiker som inte blir anställda på universiteten, blir konsulter och säljer in ko-kurser. Till universiteten. 

Det finns andra som söker en förklaring till vad som ser ut som en nivåsänkning på universiteten. I Svenska Dagbladet gick några soignerade herrar (11/5) ut med en del tankegångar om akademiens kris. De kallar sig Academic Rights Watch, ARW, och de menar det. Deras programförklaring lyder: ”Man kan se oss som en privat Justitieombudsmannagrej.” 

Ah, en Justitieombudsmannagrej. En av deras inspiratörer är sociobiologen Germund Hesslow. Han har genom åren torgfört en del mindre akademimässiga synpunkter. 2018 fick han för sig att tala inför medicinstudenter om fysiska särdrag hos homosexuella kvinnor. Han sa bland annat att de ofta har manlig fingerlängd och manliga ögonbrynsbågar. Ifall ni undrar över akademisk nivå, alltså.  

ARW letar i samma cirklar efter förklaringar till den sänkta akademiska nivån. Och har funnit frågeställningar som: Innebär det ökade antalet kvinnor med höga betyg att takhöjden inom akademin har sänkts?  

Det var Erik J Olsson, filosofiprofessor, som började fundera och kläckte ett möjligt svar. Kanske är det en feminisering som hotar kvaliteten på universiteten? 

De underliggande idéerna rör inte kvinnors begåvning. Höga betyg är ju som alla som är intresserade vet, högt korrelerade till högt IQ, så de som tar sig in på spetsutbildningar på Lunds universitet bör vara tämligen smarta, oavsett kön. 

De soignerade har riktat in sig på biologiska könsskillnader som leder till att ”kvinnor rent statistiskt tenderar att värdera yttrandefrihet lägre än män om yttrandefriheten kommer i konflikt med saker som jämställdhet, inkludering och mångfald.”  

Aha, den agendan. Den ledde till att vi fick en jämställdhetsminister som i sann radikalfeministisk analys sa att det är konstigt att inte fler kvinnor hatar män (AB 21/5-05).  

Nu ser vi tesen att Kvinnor är från Venus och män från Mars, typ, fast i universitetstappning. Man behöver inte vara mer än medelbegåvad för att inse att de kvinnor och män som ses i universitetskorridorerna har mer gemensamt med varandra än med resten av befolkningen. Nämligen högre betyg. 

Håller man inte med om den utsagan skulle det vara intressant att få svar på frågan om lösningen skulle kunna vara att Hesslows homosexuella kvinnor med långa manliga fingrar får förtur framför andra kvinnor? 

Självklart ska lärare och forskare ha grundläggande rättigheter som yttrande- och åsiktsfrihet, som ARW skriver på sin hemsida. Men bara för att woke-dumheter har gjort entré betyder det inte att vilka dumheter som helst från andra sidan kan passera. 

Nej, det är inte kvinnor som dragit ner akademien. Hotet är fega universitetsledningar som låter idiotier, var de än kommer ifrån, löpa amok. 

***

Text:

Toppbild: TT