Judar ska inte ensamma behöva stå för sitt försvar

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) måste snäppa upp. Vad de har bidragit med efter den 7 oktober känns magert.

Text:

Toppbild: AP

Toppbild: AP

Den judiska gruppen kände sig länge rätt trygg med att leva öppet med sin judiska identitet i Sverige. Efter Hamas terrorangrepp den 7 oktober uppgav i stället över sjuttio procent att de känner sig mycket otrygga att leva med öppen judisk identitet. 63 procent oroar sig för att utsättas för antisemitisk hets, hot eller våld.  

57 procent tycker att makthavare brister i sin förståelse av antisemitismens karaktär och omfattning i Sverige, och hälften har diskuterat att flytta från Sverige. 

Detta är en argumenterande text. Alla åsikter är skribentens egna.

Det vore katastrofalt, både för de judar som vill stanna i Sverige, och för Sverige. Så vad görs? 

För snart två år sen lämnade Svante Weyler ordförandeskapet i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Det är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism och andra former av rasism, som man uttrycker det på hemsidan.  

SKMA gjorde en avskedsintervju med Weyler på sin hemsida och frågade vad kommittén åstadkommit under hans ordförandeskap. Han nämnde då att de rättsvårdande myndigheterna nu såg allvarligare på antisemitiska brott och att SKMA definitivt spelat en roll i Malmös sätt att angripa problemen med antisemitism. 

Hur blev det? Efter Hamas terrorangrepp på Israel den 7 oktober genomfördes demonstrationer i flera större svenska städer. Man skanderade till exempel ”Seger för intifadan” och i Malmö brändes en israelisk flagga framför synagogan.  

På frågan hur han såg på framtiden svarade Weyler 2022: ”I Sverige kommer bekämpningen av brott som hets mot folkgrupp i vart fall inte att prioriteras ner, förhoppningsvis tvärtom.”  

Om det ökade antalet anmälningar för hets mot folkgrupp har prioriterats upp av rättssystemet efter den 7 oktober, så har vi ännu inte sett mycket av det. 

Svante Weyler fortsatte i intervjun för två år sedan: ”Men mycket hänger på om vi förmår förklara det hot som radikala nationalister utgör mot den liberala demokratin. Anständiga människor vägrar att ha något med dem att göra, höstens svenska riksdagsval kommer därför också att vara en fråga om anständighetens plats i svensk politik.” 

Hur blev det? Att säkert veta vilka som bör räknas till ”anständiga människor” är förstås ett vågspel. Stina Wollter har bett om ursäkt för sina felaktiga uttalanden om Israel, Greta Thunberg anklagar Israel för folkmord. Runt 170 kulturkändisar undertecknade ett upprop kallat #vikräver för att uppmärksamma lidandet i Gaza. Ingen av undertecknarna hade dock protesterat mot Hamas massaker den 7 oktober. Anständigt? 

Weyler: ”Kunskapen om antisemitismen i Sverige ökar, och där tror jag vi (SKMA) spelat en viktig roll. Och så har vi under den här tiden genom ett omfattande regeringsuppdrag fått en storslagen bekräftelse på att vårt sätt att utbilda elever, lärare och andra samhällsgrupper genom våra Hågkomstresor till Förintelsens platser fungerar och är efterföljansvärt för andra institutioner och organisationer.” 

Hur blev det? Hur kunniga är Gretas Fridays for Future och de 170 kulturkändisarna? Hågkomstresor? 

Weyler sade 2019 att uttrycket ”Krossa sionismen!”, framfört av SSU Skåne under ett förstamaj-tåg i Malmö, betyder att man vill utplåna staten Israel. Det är ett uttryck för antisemitism. Han menade också att det finns en lång tradition av att dölja antisemitism bakom begreppet ”antisionism” och generell kritik av staten Israel.  

SSU:s agerande under förstamajtåget resulterade i att en polisanmälan om hets mot folkgrupp upprättades. Det var då det. 

Det är en styrka att SKMA inte finansieras av statliga eller kommunala pengar, utan huvudsakligen med frivilliga bidrag. Det gör att organisationen kan sätta press på det politiska systemet. För den svenska staten verkar behöva hjälp att komma på benen och börja agera.  

Judar ska inte ensamma behöva stå för sitt försvar, men det SKMA har bidragit med efter den 7 oktober känns magert. Dags för The Return of the Weyler?

***

Text:

Toppbild: AP