Fejk news i Aftonbladet

Text:

En regeringskris är för somliga en skördefest. Efterfrågan på opinionsundersökningar ökar omedelbart. Om man adderar en avklingande pandemi, en dos högkonjunktur och ett valår, tjuter det i telefonerna. Kort sagt, undersökningsföretagen borde ha skäppan full både i år och 2022.

Väljarundersökningar är en gyllene exponeringsyta för kommersiella undersökningsföretag. I synnerhet för de som har en mediapartner med nationell genomslagskraft. 

Samarbetet genererar ett stadigt flöde av nyheter och analysunderlag för landets politiska reportrar och ledarskribenter.

DN anlitar Ipsos. SvD använder Kantar Sifo, Expressen likaså. Aftonbladet är lierat med Demoskop och SVT får sina mätningar från Novus.

Vilken enskild politiker har plockat mest poäng på den senaste regeringskrisen? Är det Nooshi Dadgostar (V), Märta Stenevi (MP) eller rentav Nyamko Sabuni som vunnit mest i förtroende?

Om man utgår från tre aktuella förtroendemätningar från olika undersökare, har väljarnas gillande av trion vuxit dramatiskt på mindre än två veckor.

I tur och ordning har Novus (22/6), Kantar Sifo (3/7) och Demoskop (4/7) levererat dessa nyheter:

Märta Stenevi har dubblat från 9 till 18 procents förtroende.

Nyamko Sabuni växer från 9 till 17 procent.

Nooshi Dadgostar boomar från 19 till osannolika 39 procent.

Nooshi Dadgostars siffror har stigit till löjeväckande höjder. I jämförelse med Novus och Sifo är materialet från Demoskop extremt. 

Om de tre företagen arbetat med samma metodik borde värdena ha legat närmare varandra. Då måste man fråga sig om det är någon allvarlig brist som skiljer dem åt. 

Svaret är ja, och det är hur svarspanelerna rekryteras. Tillsammans med Aftonbladet driver Demoskop den så kallade Iniziopanelen, som påstås visa vad det svenska folket tycker i politiska frågor. 

Inizio är en självrekryterad webbpanel, vilket alltid ökar risken för skevheter och fel. Självrekrytering är normalt ett stort no-no för seriösa opinionsundersökare och statistiker. 

Urvalet inte är obundet och slumpvis draget. Då går det inte att beräkna träffsäkerheten (felmarginalen), vilket i nogräknade sammanhang är ett hygienkrav. 

Rekryteringen till Iniziopanelen sker via aftonbladet.se med annonser i nära anslutning till artiklar som skrivs av tidningens redaktion. Ofta efter Lena Mellins krönikor. 

För att undersöka skillnaderna i svarsutfall har jag jämfört sedvanliga mätningar baserade på obundna slumpurval (OSU), i detta fall Novus plus Kantar Sifo, med den självrekryterade Iniziopanelen. 

Jämförelsen i tabellen visar närmast övertydligt att de deltagare som svarat på Demoskops frågor avviker markant från de som deltar i Novus och Sifos riksrepresentativa paneler.

Varje undersökning bygger på svar från dryga 1000-talet personer. Utfallen för Stefan Löfven och Annie Lööf ligger nära Novus och Sifo, men inte de övriga sju. 

Iniziopanelen verkar gilla alla som sänkte regeringen Löfven II, samt miljöpartisterna som tog strid mot Annie Lööf. 

Inizio tycks lida av systematisk bias och orimliga variationer (brus). 

Eftersom Novus- och Sifo-panelerna är representativa för det svenska folket kan Demoskop inte vara det. I så fall skulle Demoskop inte hamna så långt vid sidan av de övriga.

Demoskop vet inte ens vilka som är ombord, eftersom man kan ansluta sig med vilken mailadress som helst och använda påhittade namn. Iniziopanelen visar bara vad Iniziopanelen tycker, inget annat. 

Aftonbladet är en betydande opinionspåverkare. Att man bygger sin politiska nyhetsjournalistik på icke representativa och ovetenskapliga undersökningar är direkt oseriöst. 

Så när den ansvariga utgivaren Lena Samuelssons journalister, med tendensiösa data från Iniziopanelen, påstår vad svenska väljare tycker är det inget annat än »fake news«.

Stek skiten. Gör om, gör rätt Aftonbladet. <

Text: