I dagens skola eskalerar hjärntvätten

Om du är uppvuxen i Stockholms innerstad och har gått i en medelklasskola har du fått lära dig en massa intressanta saker.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Min sextonåriga dotter började gymnasiet nyligen. Under högstadiet har hon kommit med flera intressanta spaningar om hur det går till i dagens skola. Hon har fått lära sig om toxisk manlighet och hur förfördelade alla kvinnor i Sverige är, under många år nu. Hon har fått veta att alla människor i Sverige – ett land, som enligt ett flertal internationella undersökningar anses vara världens minst rasistiska land – egentligen är strukturella rasister. Det som gör mig hoppfull är att hon inte tycks gå på allt strunt hon får lära sig i skolan. Det ska gudarna veta, att det är svårt att hålla huvudet kallt, när man är utsatt för en veritabel hjärntvätt i åratal. 

Efter bara några enstaka dagar på gymnasiet berättade min dotter — lite roat — för mig att hon fått »lära sig« att det inte går att vara rasist mot vita. Alla hennes väninnor är helt övertygade om detta. För »vita« står högst upp i hierarkin och är därmed alltid förövare. Oavsett vad som händer, var du befinner dig, vilka motiv en människa har eller vad någon gör mot någon annan. 

Det är en världsbild som enbart delar in världen i hudfärger och helt bortser från motiv och karaktärsdrag hos enskilda personer. Det är en tydligt rasistisk ideologi. Men det hindrar inte alla världsförbättrare som undervisar våra barn att förmedla den. Därför är också tonåringarna i min dotters skola helt säkra på att Sverige var en stor slavmakt för fyrahundra år sedan. 

De får inte lära sig att slavhandel funnits i alla kulturer och att den i mindre civiliserade delar av världen fortfarande existerar. De får knappast lära sig vad som utmärker upplysningen och hur den kommit att förändra världen på ett sätt som gjort det uppenbart att det faktiskt är skillnad på olika kulturer och vad de leder till. I stället lär man ut att den ädle vilden är god och den civiliserade människan makthungrig och ond.

Ingen tycks ha förmedlat till våra ungdomar vilket ansvar som ligger på dem i arbetet att försvara den västerländska civilisationen; ett samhälle som på punkt efter punkt är överlägset en överväldigande majoritet av alla samhällen på jorden. I stället berättas amsagor om hur mycket mer barbarisk »den vite mannen« har varit genom historien. Berättelsen om att det var västerlandet som avskaffade slaveriet lyser med sin frånvaro. Den uppenbara sanningen att en enorm majoritet av världens alla demokratier finns i västerlandet, tycks inte intressant att delge. Därmed gnager det koloniala dåliga samvetet i dem alla. 

Om du är uppvuxen i Stockholms innerstad och har gått i en sedvanlig medelklasskola har du helt enkelt fått lära dig en massa intressanta saker: 

Att det inte finns några biologiska skillnader mellan könen, men att männen är lite sämre och förtrycker alla kvinnor. Att vita förtrycker alla andra. Att alla kulturer är likvärdiga, förutom den västerländska civilisationen som bara går ut på att dominera alla andra, och alltså är sämre. 

Oavsett ämne passar kultursjälvhatande lärare på att ge barnen dåligt samvete. Knappast någon berättar för dem att de flesta staterna på jorden fortfarande är diktaturer och att FN är en organisation som utser länder som Eritrea (där man fortfarande använder slavar) och Venezuela som medlemmar i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Ingen ställer sig upp och påtalar för barnen hur fullkomligt makabert parodiskt det är, och hur det borde påverka FN:s trovärdighet.

Det värsta är att denna utveckling egentligen inte ens är särskilt konstig. För när den goda värdegrunden har blivit statskyrka, kan inte obekväma fakta stå i vägen för poserandet. Därför eskalerar hjärntvätten. 

Text:

Toppbild: TT