Jon Åsberg: Vilken väg väljer S – den mjuka eller den hårda?

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Pausen började med coronas ankomst. Den varade i ett halvår och tog slut förra helgen när biträdande rikspolischef Mats Löfving berättade i radio att ett fyrtiotal kriminella klaner har invandrat till Sverige med syfte att livnära sig på grov brottslighet här. Därefter har det offentliga samtalet åter nästan uteslutande handlat om gängen och migration, precis som före pandemin.

När Stefan Löfven och Annie Lööf i veckan presenterade en välfärdssatsning på nästan 20 miljarder kronor, väckte statsministerns ovilja att svara på frågor om otryggheten större uppmärksamhet än själva paketet. Och regeringsförklaringen dagen efter sågades tämligen unisont som ointressant, eftersom den bara innehöll vaga utfästelser i den brännheta frågan. Däremot stod gängkriminaliteten i centrum under riksdagens partiledardebatt i onsdags. Bara avtackningen av Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt ägnades tillnärmelsevis lika mycket talartid.

Socialdemokraterna är sannolikt det parti som har gynnats mest av coronapausen. Därmed är fallhöjden också störst när fokus för debatten nu skiftar. Visserligen har alla riksdagspartier utom SD, V och MP två falanger i frågor som migration, integration och gängkriminalitet. En mjukare och en hårdare. Fast klyftan är nog störst inom S. Ända sedan Mona Sahlins dagar som ordförande har alla tongivande partiaktiva – med något undantag – bekänt sig till den mjuka sidan. Samtidigt har åtminstone en viktig grupp traditionella S-väljare – LO-anslutna män – dragit åt andra hållet.  Detta blir ett stort dilemma för partiets strateger inför nästa val. Ska man försöka fånga yngre välutbildade storstadskvinnor – sådana vi kallar »Nackamammor« i veckans nummer – som nog kan tänka sig en röst på Annie Lööf och Centern i stället för på S? Eller ska man vända sig till »Bosse i Bjuv« som grunnar på att hoppa av till SD?

Oavsett hur tankarna går i partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm finns också en verklighet som måste hanteras, och det helst före nästa val. Fokus har besökt Pettersberg i utkanten av Västerås. De boende vittnar samfällt om att de inte längre går ut kvällstid. Men där finns också intressanta tankar om vad som måste göras för att vända den dystra utvecklingen.

Läs fler artiklar från senaste numret här!

Text:

Toppbild: TT