Justitiemord i vardande?

Sannolikheten att Lundin-rättegången slutar med ett ett monumentalfiasko för åklagarsidan verkar stor.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Jo, jag vet, vi journalister tenderar att överanvända ord som ”unik”, ”historisk” och "skandal". Därför finns risken att luttrade läsare vänder blad när jag nu påstår att rättegången i Stockholms tingsrätt som börjar på tisdag – där Ian Lundin och Alex Schneiter står åtalade för grovt folkrättsbrott – förtjänar just de epiteten. 

Först basfakta. Lundin och Schneiter anklagas för medhjälp till folkfördrivning i södra Sudan åren 1999 till 2003. Deras bolag Lundin Oil byggde en sju mil lång väg till en oljerigg i området. När åtal väcktes hösten 2021 hade åklagarkammaren utrett ärendet i över tio år och samlat ihop 80 000 sidor material. Och när målet nu tas upp sent om sider, krävs inte mindre än sex åklagare. Rättegången beräknas pågå i 2,5 år. 

Många som, i likhet med mig, har följt fallet genom åren via tidningar, tv och böcker (med fantasieggande titlar som Affärer i blod och olja och Det svarta blodet) kan nog ha landat i uppfattningen att de båda tilltalade har just såväl olja som blod upp till åtminstone armbågarna. Själv har jag aldrig tagit ställning, då jag tyckt mig ha för dålig koll på förhållandena i regionen, där det pågått inbördeskrig och stridigheter längre än någon kan minnas. 

Men det finns en svensk journalist som faktiskt har varit på plats flera gånger. Som har åkt på den omstridda vägen. Som känner de lokala konflikterna. Bengt G Nilsson är den främste kännaren av den delen av Afrika i svensk media. I Fokus fördjupar han sig nu i Lundin-målet, beskriver situationen i södra Sudan när det begav sig och drar slutsatsen: ”Med ledning av det som jag har direkt kunskap om vill jag påstå att anklagelsen om mord och folkfördrivning i samband med vägbygget saknar grund. Åklagaren har av okunnighet eller mot bättre vetande låtit sig föras bakom ljuset av de kristna lobbygrupperna.”  

Sannolikheten verkar därmed stor för att Lundin-rättegången slutar med antingen ett monumentalfiasko för åklagarsidan. Eller ett justitiemord.  

Det händer ibland att även överord är motiverade. Fast då är de väl å andra sidan inga överord. 

***

Text:

Toppbild: TT