Lugn alla män – ni kan stanna kvar i SD-garderoben

I årets val införs en förändring av själva röstningsförfarandet. Nu spekuleras det att den nya proceduren kan komma att gynna Sverigedemokraterna.

Text:

Toppbild: Janerik Henriksson / TT

Toppbild: Janerik Henriksson / TT

Alla som har röstat någon gång vet att man tidigare har behövt plocka sina valsedlar från ett bord – öppet inför alla att se – innan man går in i röstbåset. Den som ändå har velat vara säker på att bevara sin valhemlighet har behövt plocka en valsedel från varje parti från bordet, i såväl riksdagsval, landstingsval och kommunval. Uppemot 30 lappar har man behövt ta med sig in i båset. Varav alla utom tre hamnar i papperskorgen.

Men ny lagstiftning har trätt i kraft, i syfte att stärka väljarnas integritet i vallokalen. Förändringen innebär att man nu plockar sina valsedlar individuellt bakom en skärm för att därefter ta med sig valsedlarna in i valbåset. Det är inte bara miljövänligt – det möjliggör för fler att våga rösta enligt sin övertygelse. 

Det kan det finnas många som inte gör, visar det sig. Ledarskribenten Ivar Arpi skrev nyligen i SvD om hur många av hans manliga vänner inte vågar berättar för sina fruar att de tänker rösta på M, KD eller SD för att inte äventyra äktenskapet.

Han får stöd för den observationen i en SOM-undersökning, som visar att 45 procent av SD-sympatisörer inte vågar uttrycka sina åsikter öppet av rädsla för hur de ska bli bemötta. 

Motsvarande andel för vänsterpartister och miljöpartister är 6 procent, följt av centerpartister på 7 procent respektive socialdemokrater på 8 procent. Undersökningen visar även att män är något mer benägna att självcensurera än vad kvinnor är. Den visar även att sverigedemokrater är den grupp som flest ogillar i samhället; nästan var fjärde människa ogillar sverigedemokrater starkt.

Många går till vallokalerna med sina nära och kära. Ofta träffar man andra man känner inne i vallokalen. När man plockar sina valsedlar öppet ger man ledtrådar om vilka partier du föredrar – och framför allt vilka man inte föredrar. 

Den som har ett gott anseende i sin kommun, ett lyckligt äktenskap och ett bra jobb vill måhända inte skylta med att vederbörande röstar på ett parti som en stor del av befolkningen tycker hjärtligt illa om. En annan variant: Man kanske rentav aktivt vill visa sitt avståndstagande genom att inte plocka just den lappen. Vilket ju kan ses som ett försök att påverka andra röstande.

Det är spännande att leka med tanken på hur många röster som SD har tappat vid tidigare val på grund av detta. Eller för all del Moderaterna och Kristdemokraterna, partier man inte heller alltid gärna talar högt om att man sympatiserar med enligt ovannämnda SOM-undersökning. 

Under alla omständigheter gör den nya lagen att människor nu får lättare att bevara sina valhemligheter. 

Och för all del, fortsätt gärna att mörka för andra vad ni röstar på. Det är inskrivet i grundlagen, närmare bestämt regeringsformen, att valen ska vara hemliga och fria. Att ljuga för andra om vad man röstar på torde vara mer förlåtligt än att ljuga för sig själv och rösta mot sin övertygelse. 

***

Text:

Toppbild: Janerik Henriksson / TT