Nyans väljare delar inte majoritetens värderingar

En värderingsklyfta har uppstått i Sverige, till exempel i synen på segregation, hädelse och hederskultur. Det är förklaringen till Nyans framgångar.

Text:

Toppbild: Johan Nilsson / TT

Toppbild: Johan Nilsson / TT

Partiet Nyans lyckades mobilisera väljare i flera områden där partiet aktivt och enträget har kampanjat. Ett uttalat mål före valet var att få den relativt stora grupp i utanförskapsområden som tidigare inte röstat, att nu gå till valurnorna. Det ser partiet ut att ha misslyckats med. Valdeltagandet i Nyans framgångsdistrikt är generellt mycket lågt, runt 50 procent. Men att ändå lyckas bli så stort i många distrikt är en stor framgång för ett litet och nystartat parti.

I Göteborg blev Nyans exempelvis nästan dubbelt så stort som det etablerade Feministiskt initiativ och i Malmö snubblade partiet på mållinjen för att ta sig in i kommunfullmäktige. I Vivalla i Örebro blev Nyans näst störst i två av tre distrikt. 

Så vad beror det starka stödet i flera områden på?

Att enbart tolka framgångarna med förklaringsmodeller som segregation, utanförskap och bristande integration är att göra det alldeles för enkelt och bekvämt för sig. Men så kommer nog flertalet analyser ändå att se ut, för det kommer att sitta långt inne att våga erkänna att det i stället handlar om värderingsskillnader.

Och talet om bristande integration är svårt att förena med de partikandidater som är statsvetare, lärare, socionomer, ingenjörer och överläkare. Personer som inte kan påstås vara annat än välintegrerade.

– Det nya dolda Sverige har sagt sitt, kommenterade partiledaren Mikail Yüksel Nyans goda valresultat. 

Det är lätt att ge Mikail Yüksel rätt i den formuleringen. För Nyans valresultat exponerar just de tydliga värderingsskillnader som finns i landet i spåren av migrationen. 

Under valrörelsen har Nyans partiledare sagt att segregation inte alls är något negativt utan snarare positivt. Utifrån det perspektivet är partiets val av hjärtefrågor också helt naturliga. För det som har lockat människor att rösta på Nyans är just frågor om värderingar och inte om integration. Under valrörelsen har partiet inte drivit frågor om utanförskap, brister i SFI-undervisningen eller förespråkat en utvidgat samhällsorientering för nyanlända.

Bland de frågor som drivits hårdast hittar man den om förbud mot hädelse av islamiska symboler. I Nyans Sverige ska det vara förbjudet att rita en karikatyr av profeten och att bränna Koranen. Imamers rätt att predika om att homosexualitet är förbjudet ska däremot värnas och islam ska inte reformeras. Partiet vill verka för separerade badtider för kvinnor på kommunala badhus i Malmö. 

Föreningar som arbetar mot hederskultur ska förlora sina bidrag eftersom det ses som islamofobiskt. Den nya hedersbrottslagen har Nyanskandidater beskrivit som något som straffar vanlig barnuppfostran som utgår från religiös moral och kultur. Arbetet mot hederskultur anses med andra ord vara ett större problem än företeelsen i sig. Hedersförtryckets utbredning i Sverige vittnar i sig om att det inte är en liten, isolerad uppfattning. 

Det som kan innefattas inom det medvetet svårfångade och allt mer aktivistiskt använda begreppet islamofobi ska kriminaliseras. Vad det i praktiken innebär har partiet inte utvecklat närmare. Men att det är mycket som kan komma att förbjudas är tydligt: Nyans har under valrörelsen anklagat bland andra Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och övriga riksdagspartier, liksom ett stort antal medier och flertalet meningsmotståndare, för att vara islamofobiska. Den tänkta lagtexten kan därför komma att bli omfattande. 

Att döma av kommentarer av partiets väljare på sociala medier har önskan om skydd för religionen och om att bevara den muslimska identiteten värderats högst och Nyans har framställts som en garant för det. Att påstå någonting annat är inte enbart okunnigt eller ängsligt, utan ett direkt förminskande av Nyans väljare.

Sverige genomför till skillnad från flera andra europeiska länder inte olika attitydundersökningar bland invandrade grupper. Det beror möjligen på att det förmodade utfallet skrämmer.

Genom Nyans valframgångar har vi faktiskt fått en sådan attitydindikation och den är tydlig. Att det ”nya dolda Sverige sagt sitt” är på det sättet i sig inte alls negativt. 

Det återstår att se om Partiet Nyans klarar av att hålla ihop och fortsätta engagera människor fram till nästa val. Lyckas partiet med det ser utsikterna minst sagt goda ut inför kommande val, för värderingsskillnader försvinner inte så lätt. Om något har Nyans visat att efterfrågan finns. 

***

Text:

Toppbild: Johan Nilsson / TT