Stäm amerikanska staten

Text: Tomas Fischer

AMF har hållit bolagsstämma bakom lyckta dörrar. Medierna och bolagets verkliga ägare, löntagare och företagare, fick inte ens komma in och lyssna. Den avgående vd:n Christer Elmehagen vägrades ansvarsfrihet, men inte för att han fått extremt goda pensionsvillkor, det får rimligtvis styrelsen som är sammansatt av experter på löner och pensioner ta på sig.

Däremot ansågs han ha visat illojalitet mot företaget genom att placera om sitt pensionskapital när han sett det undantagsvis dåliga resultatet. Detta var inte snyggt men med säkerhet inte något insiderbrott i lagens mening. Gummikungen Henry Dunker, som kontrollerade Trelleborg och Tretorn, påstås ha föredragit Konsums billigare galoscher framför det egna företagets, men han riskerade ju inget eftersom han ägde alla aktier. Var det illojalt?

Göran Tunhammar och Wanja Lundby-Wedin beviljade genom ombud sig själva ansvarsfrihet. Är någon förvånad?

Den tillträdande vd:n Ingrid Bonde har som chef för Finansinspektionen inte ingripit mot Swedbanks, SEB:s  och Nordeas ansvarslösa kreditgivning på nära 500 miljarder kronor i de baltiska länderna och den bankrutta kleptokratin Ukraina som i fjol besöktes av kungaparet åtföljda av utrikesminister Carl Bildt. Hade Finansinspektionen varit ett aktiebolag hade jag som aktieägare bestämt yrkat på vägrad ansvarsfrihet för vd.

President Obama har uppehållit sig vid den amerikanska finansinspektionens dokumenterade inkompetens. Finanskrisen var inte oundviklig, sade han vid ett möte med journalister i Vita huset 25 februari.
Skurken Bernie Madoff, som hade en familjemedlem i finansinspektionen och själv varit ordförande för Nasdaq, som numera också äger den svenska börsen, kunde under SEC:s vingar lura placerare på 50 miljarder dollar genom ett så kallat Ponzi-schema. Ett sådant bygger, liksom det tidigare svenska ATP-systemet, på att de första insättarna lyckliggörs med de senastes besparingar, tills det spricker.

Att Sveriges pensionärer förhoppningsvis inte kommer att bli medellösa är riksdagsledamoten Margit Gennsers (m) förtjänst. Hon både tog initiativet till och lyckades skapa politisk enighet kring ett bättre pensionssystem.

En annan skurk, sir Allen Stanford, adlad av Antiguas regering för sina insatser för cricketsporten, spelade i en lägre division än Madoff men lyckades ändå lura till sig 8 miljarder dollar.

Not quite cricket.

De amerikanska finansmyndigheterna medverkade till att begränsa skadeverkningarna av investmentbankerna Salomon Brothers och Bear Stearns sammanbrott. Men genom att den amerikanske finansministern Hank Paulson lät Lehman Brothers, vars vd Dick Fuld var hans dödsfiende, gå i konkurs ströps kreditflödena i hela världen. Ingen hade väntat sig att en så betydande bank kunde fallera, skrev riksbankschefen Stefan Ingves i DN den 31/12 2008.

Förlusterna hos svenska placerare och finansinstitut på Lehmans konkurs torde uppgå till flera miljarder kronor. Utebliven beskattning har därför också kostat svenska staten betydande belopp.

Carl Bildt vill lägga ned det svenska generalkonsulatet i New York. Eftersom den årliga värdestegringen på fastigheten vida överstiger driftskostnaden vore det nog en bättre affär att exempelvis dra in på utrikesministerns resor. Framför allt kunde generalkonsulatet nu bidra till statsinkomsterna genom att söka lämpliga New York-advokater som mot vinstandel är beredda att väcka talan mot amerikanska staten med krav på skadestånd för »gross negligence« i Lehman-konkursen.

Text: Tomas Fischer