Sverige är världens Örebro

Text:

”Örebro är ett Sverige i miniatyr”, sades det på sjuttio- och åttiotalen. Företag som skulle lansera produkter och tjänster använde staden som testmarknad för att få en fingervisning om det var lönt att sprida en nyheten nationellt, eller om den skulle avlivas redan på spädbarnsstadiet.  

Huruvida Örebro fortfarande lever upp till ryktet får vara osagt, men nu visar det sig att Sverige är på väg att skaffa en liknande position bland ekonomer som vill förutsäga vart världsekonomin är på väg. Åtminstone om man får tro en studie av det kanadensiska analyshuset BCA, citerad i Financial Times.  

BCA hävdar att Sveriges ekonomi har en unik position globalt på grund av utrikeshandelns stora betydelse. Det sammanlagda värdet av exporten och importen uppgår till över 100 procent av BNP, långt mer än exempelvis Kina, som brukar pekas ut som exportberoende, men där motsvarande siffra är 35 procent. I USA är den 25 procent. Något annat som gör Sverige extra lämpligt som världsekonomisk barometer är att exporten  är diversifierad och består av allt från bilar och telekomsystem till popmusik, skogsprodukter och gruvmaskiner. Norge, som näraliggande jämförelse, har också stor utrikeshandel men lever nästan enbart på att sälja olja och fisk. 

Så vad säger siffrorna? Vart är vi – och världen – på väg? Nja, här blir det precis som det brukar bland nationalekonomer; lite å ena sidan, lite å andra sidan.  

”Sverige bekräftar att förbättringarna i den globala produktionen fortsätter, men det finns samtidigt risk för bakslag…” 

Text: