Vad är vinsten med vinstutdelning?

Jag är för skolpeng och friskolor. Men något är osunt med vinstutdelande skolor.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

I mitten av åttiotalet började jag på Handels. Margaret Thatcher styrde i Storbritannien och Ronald Reagan var president i Amerika. Båda hade några år tidigare tagit över länder i ekonomis kris, plågade av stagflation efter lång vanskötsel och – för USA:s del – ett kostsamt krig i Vietnam. Och båda hade satt fart på sina respektive länder genom reformer, avregleringar, privatiseringar och skattesänkningar. Det var därför inte konstigt att nyliberalismen gjorde djupt avtryck även i undervisningen – och i hela debattklimatet på skolan – eller att monetarismen vid den här tiden ersatte keynesianismen som rådande nationalekonomisk doktrin. 

När Carl Bildt importerade idéerna till Sverige och bildade regering i början av nittiotalet hade jag påbörjat en karriär som journalist. Den har nu varat i över 30 år och jag har bland annat varit redaktör för kapitalisternas husorgan Affärsvärlden. Ingen kan anklaga mig för att ha varit svag i tron när det gäller marknadsliberalismens fördelar jämfört med socialism och planekonomi, frihandelns dito i förhållande till isolationism eller att en entreprenör som startar bolag och tar risk ska kunna njuta frukterna av detta genom att tillgodogöra sig överskottet från verksamheten. 

Men. Sedan länge är jag skeptisk till vinstutdelande skolor (dock inte till skolpeng eller friskolor), något som minnesgoda läsare kanske erinrar sig. Min huvudinvändning har varit att utbildningssystemet inte är en traditionell marknad där priset sätts av utbud och efterfrågan. Intäkten per elev bestäms ju av kommunen och betalas med skattemedel. Enda sättet att öka vinsten blir högre beläggning samt sträng kostnadskontroll. Detta leder till avarter som betygsinflation, att kostnadskrävande elever hålls borta plus en del annat. Dessutom är ägarnas risktagande nära noll då skolpengen betalas ut i förskott och kapitalbehovet därför lågt. 

Nåväl, här ska erkännas att mitt ställningstagande har grundats även på magkänsla, en misstanke om att något är osunt med fenomenet, men som jag inte kunnat sätta fingret på. Därför är det med stor tillfredsställelse jag publicerar statsvetarprofessorn Bo Rothsteins forskningsbaserade och grundliga sågning av vinstutdelande skolor. 

Text:

Toppbild: TT