Vad dödade Beethoven?

Det finns många spekulationer kring Beethovens död. Nu tror sig dock en grupp forskare vara sanningen på spåren.

Text:

Toppbild: Wikicommons

Toppbild: Wikicommons

När demonkompositören Ludwig van Beethoven dog i Wien 1827, 56 år gammal, hann liket knappt kallna innan det började spekuleras kring dödsorsaken. Och så har det fortsatt. En vanlig teori genom åren har varit att mästaren avled till följd av blyförgiftning. Denna, menade somliga, skulle ha orsakats av att Beethoven var förtjust i vin och konsumerade drycken i stora mängder. Under 1800-talets början skiftade vinets kvalitet och det var vanligt att producenterna tillsatte bly för att dölja eventuella bittra bismaker. Men blyteorin avskrevs 2010 sedan fragment från Beethovens skallben visat att detta inte innehöll onormalt höga halter av den giftiga metallen. 

Så vad var det då som förorsakade hädanfärden? En grupp forskare knutna till universitetet i Cambridge tror sig vara sanningen på spåren, rapporterar flera internationella medier. Experterna har analyserat hårstrån från fem testar som finns i olika samlingar och som har bedömts vara autentiska. Slutsatsen är att Beethoven led av en leversjukdom som troligen var genetisk och att denna, kombinerad med en hepatit B-infektion, försämrade hans hälsotillstånd allvarligt. Stora mängder vin på detta kan ha varit tillräckligt för att ta knäcken på mannen, tror forskarna. De understryker dock att inga slutgiltiga bevis finns och att även detta är en hypotes ännu så länge. 

Studien visar också att ett utomäktenskapligt snedsteg som resulterade i barn verkar ha skett i släkten Beethoven någon gång mellan anfadern Henriks födelse i Belgien 1572 och lille Ludwigs tillblivelse i Bonn nästan 200 år senare.

Text:

Toppbild: Wikicommons