Arkitektur för Storryssland

En civilisation, inte en stat. Arkitekten Aleksej Komov och en krets Kremlpatriotiska arkitekter vill skapa en arkitektonisk stil unik för Putins imperium.

Text: Per Enerud

Bild: Getty Images

I höst ägde den årliga arkitekturmässan Zodtjestvo rum i Moskva. Mässan organiseras av Rysslands arkitektförbund i samarbete med nationella och lokala myndigheter. Kurator för hela projektet är arkitekten Aleksej Komov, som också författat ett manifest för mässan:  

"Vi måste äntligen förstå att vår Stora kultur, som den manifesteras i arkitekturen i alla tider varit källan för vår fundamentala transformation. Det är just vi som skapar den nya dimension som blir inriktningen för vår pånyttfödelse i morgondagen; en morgondag som redan anlänt här och nu."

Zodtjestvo. Arkitekturmässa i Moskva.

Ordet ”stor” skrivs just med versal, och storhet är just vad Komov vill låta arkitekturen uttrycka. Rysslands storhet. Komov är stadsarkitekt i staden Kaluga, men hans ambitioner verkar högre – han vill bli Putins Albert Speer – en monumentalarkitekt som ska formulera Rysslands storhet i en ny byggnadsstil. Komovs Stora Ryssland är större än det Ryssland som finns på kartan; det är en civilisation och inte en stat. Komov vill befästa den ryska närvaron i Ukraina genom ett projekt kallat ”Rysslands fyrar”. I en intervju för den nationalistiska webbtidningen Zavtra beskriver Komov hur väldiga torn ska resas i Ukraina för att hylla Putins imperievisioner:  

"Det upprättade imperiet måste skina, glänsa i allt med sin närvaro, ända in i minsta detalj. Att kommunicera de ryska traditionerna, dess nystart i de återförenade områdena i stadens arkitektoniska miljö – det är en viktig uppgift."  

Komov vill resa fyrarna för att manifestera det ryska imperiets ljus över ett Ukraina som ”återförenats” med Ryssland, men senare ska även resten av imperiet förskönas med dessa glänsande fallosar. 

"(Fyrar) kommer att resas i Rybinsk, Kaluga, Sibirien och Fjärran östern. Det ryska inflytandet har inga gränser, vare sig i rummet eller tiden."

Putin och Kreml har utformat en ganska detaljerad kulturpolitik som bygger på idéer om Rysslands historiska arv. Putin själv refererar närmast besatt till olika historiska triumfer och tragedier, och då, framförallt, till andra världskriget och segern över nazisterna. Hela angreppet på Ukraina har motiverats som en fortsättning av kriget mot nazismen och återbördandet av ”traditionella ryska territorier”.  

En ny tid kräver en ny arkitektur, anser Komov. Men Kremls intresse för arkitekturen som medel för nationell propaganda har hittills varit svalt. Den putinska nationalismen har visserligen en tydlig estetik, med mycket svart, rött och mörkblått. Ryska dissidentgruppen Feministiskt antikrigsmotstånd, FAS, beskriver den som en blandning av en sensovjetisk Brezjnevbrutalism med en bismak av nazi exploitation. Men Komov och en krets Kremlpatriotiska arkitekter vill skapa en arkitektonisk stil unik för Putins Ryssland, inspirerad av konstnären Aleksej Gintovt, som formulerat en estetik kring koncepten imperial avantgardism och atom-ortodoxi, och till och med den konservativa revolutionen.  

Men försöken till hipstertotalitarism verkar än så länge mest begränsa sig till konserter med patriotiska rockstjärnor. Att lysa upp en scen med en lasershow är en sak; att bygga om Ryssland är en annan. Kreml har visat en ovilja att entusiasmera folket kring kriget; hela krigsretoriken handlar om att tona ner den ”militära specialoperationen”. Man tystar de allt för högljudda imperieentusiastiska rösterna, och än så länge måste Komov stampa otåligt i kulisserna. 

Men högresta byggnader har en stark tradition i många totalitära stater. Sovjetunionen lät bygga skyskrapor såväl i huvudstaden Moskva som i Riga och Warszawa. Komovs fyrar passar väl in i den här traditionen.  

***