”Ingen har letat efter vapensmeder på en gård i Skåne”

Grävande reportrarna Jani P Sallinen och Mathias Ståhle skildrar i boken Vapensmederna var vapnen som används i de senaste årens eskalerande skjutvåld kommer ifrån.

Text:

Vilken var er viktigaste insikt när ni började kartlägga vapnens väg? 

– Att inhemska skjutvapen hamnar i organiserad brottslighet på de sätt vi beskriver i boken. Vapen läcker ut för att vapenhandlarsystemet bygger på tillit, det funkar inte. Efterfrågan på den svarta marknaden är enorm och lagliga moderna skjutvapen ger stora summor pengar till den som vill tjäna pengar snabbt. 

Hur ser ni på riskerna för allmänheten? 

– Att förbipasserande drabbas av gängens uppgörelser är en följd av att vi låtit vapentillgången växa sig stor. Gjorde gängen upp med knivar och tillhyggen som förr, skulle inte utomstående drabbas i samma utsträckning. Ungdomar och barn som rör sig i den här miljön verkar inte ha lika hög tröskel för att trycka på en avtryckare som för att ge sig på någon fysiskt. Att de dessutom skjuter som krattor gör bara det hela värre. 

Vad är det som kännetecknar de så kallade »vapensmederna«? 

– De besitter kunskapen om hur man bygger om, reparerar och underhåller ett vapen med alla dess rörliga delar som måste smörjas, putsas och justeras regelbundet. Många gängkrigare vet inte mer om vapen än vad de lärt sig genom biofilmer eller på Youtube. Påfallande många av vapensmederna har en bakgrund inom sportskyttet eller jakten. Merparten verkar drivas av ett nördigt, nästan maniskt teknikintresse. De gör det av allt att döma för uppmärksamheten, eller för pengarna eller för att de får hålla på med sin hobby, utan att fundera på konsekvenserna.

Vad hade politikerna kunnat göra för att stävja denna utveckling? 

– Mycket hade varit vunnet om man på ett tidigare stadium kartlagt varifrån vapnen som används av svenska kriminella kommer. Att stora mängder visade sig komma från länder inom EU kom som en blixt från klar himmel för många beslutsfattare. Liksom att några av dem sålts helt lagligt i andra EU-länder. Eller att de kriminella som hanterar illegala vapen i Sverige är beroende av reservdelar och tillbehör från vanliga svenska vapenbutiker och kan köpa dem utan att mötas av besvärliga frågor. Vi har ju också kunnat följa ett antal pistoler som gått mer eller mindre direkt från svenska jaktbutiker och rakt ut i de kriminella leden. 

Varför har de som förser kriminella med vapnen gått under radarn? 

– Många har nog föreställt sig att man hittar vapensmugglarna och vapensmederna i storstädernas miljonprogramsområden. Ingen har tänkt tanken att leta efter spindeln i nätet i en lada i Sörmland, i ett radhus i Mellansverige eller på en bondgård i Skåne. Men det är ju just på sådana platser de vapensmeder vi identifierat verkat.