Skippa domedagssurfandet för mindre stress

I stället för att sitta vid skärmen och leta efter oroande nyheter – ställ dig i varuhuskön och iaktta.

Text:

Bild: Unsplash

Under Covid19-pandemins första fas kunde forskare se att när myndigheter uppmanade människor att följa nyheterna blev de inte ett dugg lugnare. Bara mer stressade. Oron ledde till att man satte igång att söka mer nyheter. Varpå stressen ökade. Den matades med oroande fakta. Som i sin tur krävde mer nyhetssökande.

I en artikel i tidskriften Monitor of Psyclology (November 2022,Vol. 53 No. 8) går den amerikanska medicinreportern Charlotte Huff igenom forskning som visar hur dagens oupphörliga nyhetsflöde får många att må sämre. Mer än hälften av amerikanska vuxna får ofta eller ibland sina nyheter via sociala medier, i form av delade artiklar som kännetecknas av de är oroande och dramatiska. Att matas med den sortens bulletiner leder till vad forskare beskriver som "medial överbelastning". Sådan frammanar tvångsbeteenden som doomscrolling, en manisk jakt efter bekräftelse av ens värsta farhågor. Under dessa stressade sökningar rapporterar många stark ångest. Fenomenet är inte nytt men har på senare år aldrig pausat: Pandemi, klimatförändringar, masskjutningar, krig och kärnvapenhot har försatt många i ständig oro.

Tillståndet observerades första gången i USA i samband med presidentvalet 2016. För många blev den dåliga vanan kronisk. Enligt forskarna finns skäl att hissa röd flagg för ett beteendemönster som är så nära kopplat till nyhetskonsumtion om man känner spänning i kroppen eller om pulsen stiger när man scrollar. Ilska över en nyhet är också illavarslande. Det yttersta tecknet, enligt forskarna, på att man känner sig maktlös.

Receptet att kraftigt begränsa umgänget med telefonen. Att inte ens blänga på den när man köar för att betala julklappar, utan att istället iaktta människor omkring sig. Att skriva ner sina orostankar. Synliga framstår de som mindre realistiska och skrämmande. Monitor of Psychology refererar till en studie på 5545 spanska vuxna. Den visade att två tredjedelar under pandemin led av ängslan och nedstämdhet. Gemensamt för dem som inte led av stress var att de inskränkte sitt nyhetsintag och var utomhus mycket.

I stället för att sitta vid skärmen och leta efter oroande nyheter om världsläget tycks det i jul vara läge att promenera i riktning mot varuhuset, hitta något att köpa, ta plats i en längre kö och utforska medmänniskorna.