Spännande thriller om ryskt giftprogram

Romanen "Debutant" är en riktig politisk rysare. När förtrycket ökar blomstrar den ryska litteraturen, konstaterar Fokus recensent.

Text: Magnus Ljunggren

Bild: James Hill/Nilsson förlag

Sergej Lebedevs senaste roman Debutant kretsar kring Rysslands giftmördande av politiska motståndare och dess historia ända från Stalintiden. Den är en oavlåtligt spännande thriller med psykologiska bottnar som griper rakt in i den ryska nutiden och kastar sitt eget ljus över mordförsöket på oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Allt strålande översatt av Nils Håkanson.

Så ser alltså Rysslands historiska paradox ut: när förtrycket tilltar lever litteraturen upp. Efter den inledande postsovjetiska stiltjen är det ryska Ordet på gång igen. Sergej Lebedev, snart fyrtio år, bosatt i Berlin, ligger i frontlinjen bland de nya författarna – hans historia lyfter inte minst tack vare hans underbart nyansrika språk.

Debutant

Sergej Lebedev

Översättning: Nils Håkanson 

Nilsson förlag

Lebedev utbildade sig initialt till geolog i sina föräldrars efterföljd. Redan som tonåring for han med dem på forskningsexpeditioner i Nordryssland. Vid sidan om sin akademiska utbildning började han så skriva. Hans lysande självbiografiskt färgade debutroman Vid glömskans rand (på svenska 2017) avtäckte parallellt de olika skikten i hans egen delvis tabuerade familjehistoria och i den nordryska jorden där så många av stalinismens offer ligger begravda i den gamla lägerarkipelagen. 

I den romanen reste berättaren norrut och sökte upp Gulag-spåren. Lebedev resonerade kring det "gapande såret" som Ryssland lever med och i allt större utsträckning i denna tid söker dölja. Berättarens styvmorfar var lägerchef uppe i norr – genom hela hans uppväxt smusslades det med vad denne stod för. Det var i själva verket just denne medaljerade kommendant som i berättarens tidiga barndom räddade hans eget liv genom en blodtransfusion. Han levde tack vare bödeln.

Lebedev rör sig oupphörligt i ett ryskt smärtcentrum. Med nya romanen Debutant granskar han säkerhetstjänsternas giftprogram (där Raoul Wallenberg blev ett av de mest kända offren). Titeln på hans politiska rysare är kanske inte optimal. På engelska heter den Untraceable

Debutant är namnet på det preparat som protagonisten kemisten Kalitin framställer i ett superhemligt laboratorium i en gammal kyrkobyggnad på en ö som inte finns på kartan. Det är lukt- och smaklöst och förmår spårlöst utplåna Sovjetregimens politiska motståndare. Kalitin är en själsligt nedkyld NKVD-KGB-produkt som lever i sin totala forskningsisolering bortom alla moraliska skrupler och ideologiska övertygelser. 

Egentligen förmår han bara hysa kärlek till detta enda: giftet, skyddslingen, ”barnet”. År 1991 rasar hans värld ihop. Hans insatser tycks plötsligt ifrågasatta. Så småningom har den postsovjetiska säkerhetstjänsten FSB dock giftet på schemat igen – men i den stunden är Kalitin plågsamt bortkopplad. 

Just där utspelar sig dramat, när de dödliga ampullernas tid är tillbaka, med nya herrar i Kreml.

***