De rika skälver på bio

Text: Nina van den Brink

När »Babel« av den mexikanska regissören Alejandro González Iñárritu kom 2006 bar den på ett förkrossande politiskt budskap i det faktum att alla vita och välbärgade västerlänningar klarade sig relativt oskadda igenom filmens meningslösa och globaliserade våld och övergrepp, medan de fattiga från tredje världen krossades.

I år gästar mexikanska Alejandra Márquez Abellas societetsdrama »The Good Girls« filmfestivalen i Stockholm. Filmen utspelar sig under det ekonomiska krisåret 1982 i Mexiko, men på fler än ett sätt förs tankarna till dagens klimatkris och amerikanska handelskrig och bojkotter.
Det är ett tydligt tecken för vår tid att det numera är medelklassen och överklassen som skälver. I »The Good Girls« skakas de verkligt rika av såväl vattenbrist som av dålig dollarkurs och riskminimerande amerikanska investerare, medan de kämpar för att hålla fasaden uppe.

I den franskmarockanska filmen »Sofia«, av debuterande långfilmsregissören Meryem Benm’barek går mönstret igen. Det patriarkala marockanska samhället gör allt för att kontrollera kvinnors sexualitet, men i det förtryckande system som blir resultatet tas alla lager i samhället gisslan, överklassen, medelklassen och underklassen, var och en på sitt sätt, män såväl som kvinnor.

Konsten tar tempen på vårt hälsotillstånd. Och den visar tydligt att medelklassen inte känner sig trygg längre, inte någonstans. Inte heller utanför väst.