Den vilda jakten

Text:

Bild: Colourbox

Förra året hände något som det i jägarkretsar har spekulerats vilt kring. Det fälldes fler vildsvin än älgar. 97 000 respektive 96 000. En anmärkningsvärd ökning från tidigare jaktsäsonger där det legat på omkring 55 000 fällda vildsvin.

Jakten på vildsvin är väldigt kontroversiell jämfört med andra vilda djur. Det finns knappt några regler eller begränsningar från statens sida. I princip får vildsvin jagas dygnet runt, året om, på det sätt som man önskar. Önskas nattbelysning? Kör på. Vill du hellre använda fällor? Visst, inga problem. Jägarna har på eget bevåg satt riktlinjer av rent etiska skäl, för att jakten ska bli så rättvis möjligt.

– Jaktkulturen säger att allt vilt är lika mycket värt och ska behandlas lika. Och därför också jagas lika, säger Daniel Lignér, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Staten vill att jägarna skjuter så många vildsvin som möjligt och har därför tänjt på reglerna lite, år efter år. Förklaringen är att vildsvinen bland annat orsakar en hel del trafikolyckor, tredje vanligaste viltorsaken efter rådjur och älg, men allra mest för att de förstör skördar av spannmål.

Att få jägare att fälla fler vildsvin, det var en av Jägareförbundets mål. Nu står de inför ett annat. Regelverket gällande vildsvinskött, samt kött från björn, säger att det måste lämnas in till en vilthanteringsanläggning som gör ett trikintest och sedan säljer det vidare. En jägare får alltså inte själv sälja vidare köttet till grannar eller lokala verksamheter. Även om köttet blivit testat. För annat vilt, som exempelvis älg, anses risken för trikiner vara så pass liten att bestämmelserna inte gäller för dessa. Enligt Livsmedelsverket finns ingen direkt orsak till varför en privatförsäljning efter ett utfört trikintest inte får ske.

Nu, när fler vildsvin fälls, står Jägareförbundet inför andra utmaningar gällande djuret. De vill göra privatförsäljningen möjlig, något de tror ökar konsumtionen av vildsvinskött.

– Det är det ultimata och klimatsmarta köttekonomin. Då får staten som den vill, jägarna motiveras att fortsätta att skjuta efter att den egna frysen blivit fylld och konsumenter får riktigt bra och ekologiskt kött, säger Daniel Lignér.

 

 Fakta | Vildsvinet är...

… det enda djur, tillsammans med bävern, som blivit utrotat i det vilda i Sverige.

... det enda djur som regeringen tagit ett beslut kring att åter få ingå i den svenska faunan, vilket gjordes sent 1980-tal.

... ett djur som var tredje vuxen är rädd för att träffa på.