Morning call #17: ”Var inte rädda för AI!”

Text:

Våren 2023 är artificiell intelligens (AI) på allas läppar. Verktygen kan göra allt från att ta en juristexamen till att skriva uppsatser i biologi, hitta tidiga stadier av cancer eller skapa konstverk. Möjligheterna med AI har på kort tid blivit påtagliga, men också farorna. 

Parallellt går Sverige in i en lågkonjunktur med bland annat ökad arbetslöshet som följd. Efter regn kommer sol, brukar det heta, men gäller det denna gång? Eller kommer de jobb som nu försvinner att ersättas av robotar? Och skapas det nya jobb och ny tillväxt genom den ökade produktivitet som AI medför?