Folkrättsexpert: Irak skyldigt att skydda ambassaden

Sveriges ambassad i Bagdad har stormats av demonstranter. Enligt Wienkonventionen har Irakiska myndigheter en skyldighet att skydda beskickningen.

Text: TT

Bild: TT

Ambassaden stormades under natten mot torsdagen. Protesterna handlar om att den svenska polisen beviljat tillstånd för en allmän sammankomst där en person avser att bränna en koran utanför Iraks ambassad i Stockholm.

På bilder och videoupptagningar i sociala medier syns rök stiga från ambassadbyggnaden, som stormades av liknande skäl så sent som i juni.

– När det har varit den här typen av hotbild mot ambassaden så har de irakiska myndigheterna förstärkt skyldighet att skydda den. Jag har sett uttalande från svenska UD där man poängterade skyldigheten, Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.

Kan bli rättsfall

Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Foto: TT

Det finns möjlighet att väcka frågan om ansvar i Internationella brottmålsdomstolen om ett land anser att ett annat land underlåtit att skydda en ambassad.

– Det finns ett känt rättsfall när USA:s ambassad blev attackerad i Iran 1979 och man tog diplomater som gisslan, säger Mark Klamberg och fortsätter:

– Det slutade med ett rättsfall i Internationella domstolen där man kom fram till att Iran brutit konventionen i två hänseenden, dels att man inte hade skyddat ambassaden men även att man i någon bemärkelse ställt sig bakom attacken.

Men folkrättsprofessorn ser inte framför sig att Sverige skulle stämma Irak i det här fallet. Situationen är annorlunda, säger han.

– Från Iraks sida har man tagit avstånd och vad jag förstår är säkerhetsstyrkor där nu, men det kan fortfarande vara så att Irak inte har vidtagit alla de åtgärder som man kunde ha gjort.

Vill behålla relationer

Svenska UD har i mejl till TT kommenterat situationen. Man fördömer attacken och konstaterar att irakiska myndigheter bär ansvaret för att skydda ambassaden och dess personal. Ambassadens personal befinner sig enligt UD i säkerhet. Mark Klamberg tror inte att händelsen kommer att påverka de diplomatiska relationerna mellan Sverige och Irak.

– Det ligger i båda staternas intresse att behålla de här relationerna. Sverige måste ju påpeka att det finns en skyldighet att skydda ambassaden, men det finns inte intresse från någon att avbryta eller trappa ned förbindelserna.