Teorin gav mig en aha-upplevelse

Enligt nationalekonomen Sowell finns två konkurrerande grundsyner – visioner – för hur vi ser på oss själva och våra medmänniskor.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Nationalekonomen Thomas Sowell är en IRL-version av Den amerikanska drömmen. Född 1930 i en fattig afroamerikansk familj i Södern var han nära att bli baseballproffs när han kallades in till marinkåren och Koreakriget. Sedan tog han examen med toppbetyg från Harvard, så småningom blev det även en doktorshatt från prestigeskolan University of Chicago. Han har skrivit över femtio böcker. En av de mest kända är A conflict of visions från 1987.  Där argumenterar han för att det finns två konkurrerande grundsyner – visioner – för hur vi ser på oss själva och våra medmänniskor.  

Enligt »the unconstrained vision« (ung. »den otvungna synen«) är människan av naturen god. De som anammar detta synsätt anser att mänskligheten ständigt utvecklas och att målet är att den ska bli moraliskt perfekt. I väntan på det stadiet bör de individer som kommit längst i sin upplysning besluta i viktiga frågor åt resten. Eftersom målet är perfektion är kompromisser av ondo. 

 Den andra synen – »the constrained (ung. återhållna) vision« – går ut på att människan i stället är tämligen oföränderlig över tid och att hon i grunden drivs av egenintresse. De som omfamnar denna inställning värdesätter institutioner, rättssäkerhet, evidens och beprövad erfarenhet. De misstror ingripanden från makten för att korrigera skillnader i utfall. Eftersom perfektion är ouppnåelig blir kompromisser nödvändiga i samhällsbygget.  

Teorin gav mig en aha-upplevelse när jag först hörde talas om den och den har kommit till bruk i flera sammanhang på sistone. Bland annat i Lena Anderssons mycket läsvärda artikel om den hejdlösa ungdomskulten i USA och Sverige. Liksom i Mikael Sandströms analys av grundorsakerna till regeringskrisen. Sowells bok inleds med observationen att människor tenderar att hamna i samma politiska läger nästan oavsett vilken sakpolitisk fråga det handlar om. Det är förstås kopplat till vilken av visionerna de har. Det är också därför som blockpolitiken i Sverige ständigt återuppstår, hur många gånger den än dödförklaras. 

 Till sist en glad nyhet: Fokus kommer ut hela sommaren i år! Varannan vecka fram till den 13 augusti, därefter som vanligt igen varje fredag. Och så varje dag på nätet, förstås!

Trevlig sommar! 

Text:

Toppbild: TT