»Folk är för mig eller emot mig«

Text:

Bild: SCANPIX

Varför är du en bättre kandidat än Åsa Romson?

– Jag tycker att miljöpartiet har potential att växa mer och jag tror att jag skulle vara en bra person att leda det arbetet. Utan direkta jämförelser med Åsa Romson vill jag gärna framhålla min breda erfarenhet, både av politik på olika nivåer och av många olika politiska sakfrågor. Dessutom är jag bra på att kommunicera, har bra driv och är resultatinriktad.

Vilket stöd har du inom partiet?

– Jag upplever att jag har stort stöd även om jag fattar att det är de som stödjer mig som jag hör mest ifrån. Det är förstås en fördel att vara valberedningens förslag men jag upplever att stödet för mig är spritt över hela landet och att många lokala avdelningar är splittrade. Mitt stöd är störst bland personer som bejakar de senaste årens utveckling mot ett bredare parti.

Vilka reaktioner har du fått på din kandidatur?

– Många i partiet tycker att jag ska fullfölja min kandidatur och att det är kongressen som ska fatta det här beslutet. Min bedömning är att folk inte är ljumma till mig som kandidat, utan antingen för eller emot. Jag har många supportrar men också många motståndare.

Vilken är din relation till Gustav Fridolin?

– Den är god. Vi kom in i riksdagen samtidigt och har arbetat en hel del tillsammans. Jag sympatiserar med hans idéer om att bredda partiet.

Gustav Fridolin sa nyligen att hans förhoppning är att miljöpartiet ska gå till val som »ett av de tre stora politiska alternativen i Sverige«. Hur väl överensstämmer det med din inställning?

– Det är lite tidigt att uttala sig om eventuella samarbeten, men eftersom vi är landets tredje största parti är det naturligt att vi står på egna ben. Nu vill jag gärna se hur socialdemokraterna utvecklas, det är ändå det parti som ligger närmast oss. Jag är öppen för samarbeten med andra partier, men jag tror inte på att inleda något formellt samarbete inför nästa val som vi gjorde förra året. Snarare att vi väntar tills efteråt när vi har sett valresultatet.

Hur ser du på utsikterna för ett blocköverskridande samarbete?

– Även om jag inte ser några direkta tecken på att det skulle aktualiseras är jag i grunden positiv till att bryta upp blockpolitiken. Men att miljöpartiet skulle bli ett femte alliansparti i nuläget känns helt uteslutet.

Du var den som i veckan presenterade miljöpartiets budgetförslag där ni har ändrat inställning i ett par frågor – koldioxidskatt, rut-avdrag, förmögenhetsskatt. Är det ett strategiskt kliv mot mitten?

– Delar i vår politik har tidigare varit resultaten av kompromisser i det rödgröna samarbetet och nu när vi har släppt dem finns behovet att formulera vår egen politik. Jag skulle säga att det snarare är ett pragmatiskt sätt att utforma vår politik efter läget i samhället.

Du har rest runt en del i landet under budgetarbetet. Vilken inställning har miljöpartisterna där ute till rut-avdraget?

– Det är tydligt att många har svängt i den frågan jämfört med hur det var för ett par år sedan. Nu verkar de flesta vara för, men det är fortfarande en väldigt laddad fråga som splittrar folk både inom och utanför partiet.

Vad händer med miljöpartiets gamla profilfråga friåret?

– Min inställning i den frågan är att vi inte bara ska driva lagstiftning om sänkt arbetstid utan öka flexibiliteten och ge folk större möjlighet att hitta balansen i livet. Det kan till exempel handla om att man arbetar mindre under tiden som småbarnsförälder.

Hur ser du på attacken mot Anders Wallner?

– Händelsen var helt fruktansvärd men det verkar inte ha haft med hans politiska verksamhet att göra, vilket var skönt att höra. Det är tragiskt att det förekommer den typen av brutalt våld. Nu är jag bara glad att han är på benen och mår bra efter omständigheterna.

Detta har hänt

Vid miljöpartiets kongress den 21–22 maj kommer två nya språkrör att väljas. Miljöpartiets budget presenterades i veckan med satsningar på klimat, jobb och trygghet. Partiet ger grönt ljus för rut-avdraget men vill stoppa regeringens femte jobbskatteavdrag och ytterligare sänkta skatter för högavlönade. I helgen knivskars miljöpartiets kandidat till ny partisekreterare Anders Wallner vid ett rånförsök i Stockholms tunnelbana.