»Just nu behövs piratpartiet«

Text: Claes Lönegård

Bild: Rickard Olsson

I onsdags röstade EU-parlamentet nej till telekompaketet som piratpartiet har kritiserat hårt – betyder det att ni inte behövs i Bryssel?
– Det var väldigt goda nyheter, men vi behövs fortfarande. Enstaka segrar har vi vunnit tidigare, men det saknas en helhetssyn på nätpolitiken nere i Bryssel.

Har ni ens en organisation för att få ut valsedlar till alla vallokaler inför EU-valet den 7 juni?
– Ja, det har vi. Det är ett hästjobb, men vi vet att vi kan klara det, för det gjorde vi 2006. Då hade vi valsedlar i 93 procent av vallokalerna. Den här gången hoppas vi komma ännu högre.

Det verkar som om ni vill kopplas samman med Pirate Bay mer än de vill kopplas samman med er, vad säger du om det?
– Vi är ett politiskt parti och vi stödjer det som Pirate Bay står för, fri fildelning. De erbjuder en fantastisk sökmotor, men vi kräver inte att de ska springa runt och tycka saker om oss i ena eller andra riktningen.

Du kommer från folkpartiet och er ordförande Rickard Falkvinge från Moderata ungdomsförbundet – varför ska egentligen vänsterungdomar rösta på er?
– Det här är inte höger- och vänsterfrågor alls. Det råkar vara så att jag och Rick har bakgrund på den sidan, men andra ledande personer har sin bakgrund på vänstersidan. Och vi har medlemmar och sympatisörer jämnt spridda över hela höger-vänsterskalan.

Vilken partigrupp skulle ni tillhöra i Europaparlamentet om ni kom in?
– Den som ligger närmast oss i våra frågor, endera den gröna eller den liberala.

Men vilken av grupperna kommer väljarna inte att få reda på före valet?
– Det bestämmer vi efter valet. Det skulle vara ohederligt mot väljarna att säga att vi absolut ska välja den ena gruppen. För det skulle ge intryck av att vi kommer att driva alla de andra frågor som den gruppen står för, och det kommer vi inte. Då är det tydligare att markera att en röst på piratpartiet är bara en röst på piratpartiet och dess frågor.

Den som röstar på er kan alltså inte på förhand veta hur ni kommer att rösta i majoriteten av frågorna i EU-parlamentet?
– Det är sant. Men han eller hon kan veta vilka frågor det är vi kommer att driva aktivt. Jag tycker de andra partierna är väldigt otydliga för de har åsikter om precis allting mellan himmel och jord. Men i praktiken finns det ingen möjlighet att driva alla frågor mellan himmel och jord, så det är verkligen att köpa grisen i säcken.

Finns det ingen viktigare fråga än friheten på internet?
– Friheten på internet är en del av de grundläggande medborgerliga rättigheterna i Europakonventionen – som informationsfriheten och rätten till ett privatliv. Men politikerna har fått för sig att de inte gäller på internet. Internet är det absolut viktigaste kommunikationsmedel vi har och kommer att bli ännu viktigare. Vi riskerar att hamna i en fullständigt absurd situation där de mänskliga rättigheterna gäller överallt utom på internet, samtidigt som internet i praktiken är det enda forumet för att söka information och yttra sina åsikter. Och vi tycker faktiskt att frågan om att värna det demokratiska samhället är viktigare än de andra frågorna.

Bryr ni er inte alls om exempelvis klimatet eller ekonomin?
– Jo, det gör vi. Men de etablerade partierna hanterar redan de frågorna och vi skulle inte göra det bättre. Internetfrågorna däremot har de andra partierna inte förstått och där har vi något klart och tydligt att tillföra.

Enfrågepartier brukar antingen breddas eller dö ut, men ni är inte beredda att börja ta ställning i andra frågor?
– Vi har inga planer och ingen ambition att bli ett utökat fullserviceparti. Om det blir så att de andra partierna börjar ta internetfrågorna på allvar, som de säkert kommer att göra med tiden, då får vi se om piratpartiet behövs i Sverige. Just nu behövs vi, hur det blir i framtiden får vi se.

Detta har hänt
Piratpartiet bildades 2006 för att bekämpa övervakning på internet och verka för fri fildelning. Partiet fick 0,63 procent av rösterna i riksdagsvalet samma år. Sedan dess har partiet vuxit. I förra veckan fick de 5,1 procent i en opinionsundersökning inför EU-valet. Och i onsdags gick piratpartiet, enligt egen uppgift, om centerpartiet i medlemsantal och blev därmed landets tredje största med drygt 43 000 medlemmar. Dock har partiet ingen medlemsavgift.