Nicklas Källebring: »Tre av tio visste inte vad s ville«

Text: Torbjörn Nilsson

Socialdemokraterna misslyckades totalt med att nå ut med sitt budskap i valrörelsen, visar Synovate Temos stora eftervalsundersökning. Väljarna tycker att jobben var den enda fråga som socialdemokraterna hördes i, säger opinionsföretagets analytiker Nicklas Källebring.

Göran Persson sa ju i våras att arbetslösheten inte skulle bli någon valfråga. Hur hänger det ihop med väljarnas uppfattning nu?

– I eftervalsdebatten har många sagt att socialdemokraterna inte pratade om arbetslösheten i valrörelsen och att partiet därför förlorade valet. Men vår undersökning visar att det var tvärtom. Var femte väljare, 21 procent, tycker att just jobben var den enda fråga som socialdemokraterna tog upp. Det är solklart den fråga som partiet har fått mest genomslag i bland väljarna.

Ni har under 21–27 september frågat cirka 1 000 personer om vilka politiska frågor de har uppfattat att respektive parti pratade om under valrörelsen. Vad visar egentligen en sådan undersökning?

– Det visar om partierna har lyckats kommunicera sitt budskap, om väljarna har uppfattat vad partierna gått till val på. I en valrörelse strömmar information över väljarna. Om en stor andel väljare förknippar ett parti med några särskilda frågor är det ett tecken på att partiet har nått väljarnas öron och ögon med sin kampanj.

Är 21 procent en bra siffra?

– För att vara ett så stort parti och för att vara den fråga som väljarna tyckte att partiet pratade allra mest om är siffran väldigt låg.

Hur har de andra partierna lyckats?

– Moderaterna har två frågor som väljarna har uppfattat tydligare än socialdemokraternas enda. Nästan hälften av väljarna, 46 procent, säger att moderaterna har pratat om jobben. 22 procent uppger skatter. Miljöpartiet har ett stort genomslag, 38 procent, i miljöfrågorna. Folkpartiet har 34 procent i skolfrågorna. Kristdemokraterna får 27 procent i familjefrågorna.

Har inget parti varit sämre än socialdemokraterna?

– Vänsterpartiet har lägre siffror, 9 procent, i sin bästa fråga, jobben. Centerpartiet har lyckats nästan lika bra som socialdemokraterna när det gäller jobben, 19 procent. Men med tanke på att socialdemokraterna har en mer omfattande valkampanj så tycker väljarna att socialdemokraterna har varit väldigt otydliga.

Både i valmanifestet och i Göran Perssons tal under valrörelsen tog miljön och vården större plats än jobben. Har väljarna inte uppfattat de frågorna heller?

– Nej, socialdemokraternas strategi att satsa på att bekämpa klimathotet har inte fungerat. Mindre än 2 procent uppfattar att partiet har pratat om miljön. Och bara 9 procent av väljarna uppfattar att socialdemokraterna har betonat vården.

Samtidigt visade väl flera undersökningar före valet att vården var en av väljarnas viktigaste frågor?

– Ja, men få eller inga partier har fått genomslag med vården. Det är arbetslösheten som har fått den stora uppmärksamheten.

Så det var moderaterna som satte agendan för valrörelsen?

– Frågar man väljarna är det tydligt att de borgerliga partierna lyckats bättre i kommunikationen. Nu efter valet är det få som uppfattar att partierna generellt behandlade vården och skolan.

I förra numret av Fokus sa socialdemokraternas presschef att partiet »är bättre än andra partier på att driva valkampanj«. Vad säger väljarna om det?

– Var tredje väljare, 30 procent, säger att de överhuvudtaget inte har vetat vad socialdemokraterna stod för.

Hur har det sett ut i tidigare val?

– Jämför man med tidigare val är det väldigt låga siffror nu. Min bedömning är att socialdemokraterna har gjort en sämre valrörelse kommunikativt än tidigare. I valet 1998 var slagorden »vård, skola, omsorg« och en stor majoritet av väljarna visste efteråt vad partiet pratat om. Likadant var det 2002. Den här gången har få väljare uppfattat att socialdemokraterna stått för någon sakpolitik överhuvudtaget.