Torbjörn Nilsson, chef krogkommissionen

Text: Erik Hultkvist

Hans första reaktion var ett reflexmässigt »jag har inte gjort något«, men sedan erkände även Sven Nylander att han tog kokain i helgen. Fokus talade med Torbjörn Nilsson, chef för krogkommissionen vid Stockholmspolisen, om kokainets utbredning och användning.

Sven Nylander är 44 år och familjefar. Är han den typiska kokainmissbrukaren?

– Kokain används av ett brett spektrum av människor; från vanliga Svenssons som du och jag så att säga, till kriminella personer och tyngre missbrukare. De flesta är representerade. För många är det en drog som används när det är fest, och koka­inet har i det sammanhanget tagit marknadsandelar från bland annat ecstasy och amfetamin. Däremot är det inte bara en partydrog utan den missbrukas även i vardagen.

Tror du att kokainanvändande är ett ­vanligt fenomen bland idrottare?

– Det kan jag egentligen inte uttala mig om, men kokainet har ju egenskaper som gör att man får en känsla av välbefinnande, självförtroende och framgång. Kanske är det inte omöjligt att det för framgångsrika människor ersätter något som de tidigare känt och nu saknar, men det är bara spekulationer från min sida.

Vad är egentligen kokain och vad får det människor att känna?

–Kokain är en centralstimulerande drog och tillhör samma kategori som till exempel amfetamin. I huvuddrag så upplever den som tar det ofta en känsla av energi, kraft och eufori. På många har det effekten att självförtroendet ökar kraftigt.

Det är en ganska angenäm upplevelse för de flesta, alltså?

– Ja. Man kan väl säga att det ger en känslan av att vara störst, bäst och vackrast.

Varför har kokain blivit så populärt?

– Det handlar om marknadsföring och tillgång. Tyvärr har de som är försäljare varit väldigt duktiga på att sprida missuppfattningen att det här rör sig om en väldigt bra drog som är lite finare och lite bättre mot kroppen än andra.

Har kokainet blivit billigare också?

– Ja, det har det. Förut låg priset på runt 1 000-1 500 kronor grammet, medan det i dag snarare ligger i spannet 500-1 000 kronor. Priset är beroende av vem du är, vad du har för kontakter och när du köper drogen. Så det är ett stort prisspann, men det går ändå att säga att det i dag är lättare att få tag på billigt kokain än vad det var för några år sedan.

Sven Nylander hävdade först att han måste ha fått i sig drogen av misstag. Hur sannolikt är det att du får i dig kokain genom att någon hällt det i en drink som du sedan råkar dricka?

– Det kan förekomma, men det sker i en ytterst liten utsträckning. Och om du av misstag får i dig så mycket droger att du blir märkbart påverkad, är det väldigt osannolikt att du skulle stanna kvar på krogen och fortsätta festa och ha kul. Om du inte förberett dig på, eller förväntat dig, de effekter som till exempel kokain ger upphov till så skulle du med allra största sannolikhet bli rätt rädd och lämna stället du var på.

Det är kanske inte heller medelålders män som oftast blir utsatta för att någon serverar dem preparerade drinkar?

–Nej. Jag vet inte, men det är kanske inte dem man vill locka.

Men hur kan ni bevisa att någon faktiskt aktivt drogat sig och att det inte skett av miss­tag?

– Det handlar om omständigheterna. Hur har personen uppträtt i samband med ingripandet? Jag menar, står du i baren och snackar med folk och mår allmänt bra, eller är ute på dansgolvet, då är det inte trovärdigt att du av misstag har fått i dig droger.

Hur allvarligt är det att ett par gamla idrottsmän använt kokain på en fest?

– Det handlar om ett kraftigt och farligt narkotiskt preparat. Dessutom är drogmissbruk något som smittar och det säger ju sig självt att om människor som är förebilder för andra håller på med det, så riskerar det att smitta mer än om det bara är grannen som gör det.