»Utan vaccin dör 50–100 personer«

Text:

Varför är det viktigt att vaccinera sig mot svininfluensan?
– Det beror på hur man värderar människoliv. Vi räknar med att kanske mellan 50 och 100 unga människor kommer att avlida av den nya influensan om vi inte vaccinerar. Sedan är det ett antal, kanske fem gånger så många, som kan hamna på intensivvårdsavdelning och därmed blockera för andra som behöver vården mer. Och om väldigt många personer vaccinerar sig så får vi en stor lönsam samhällsekonomisk effekt.

Vad säger du till vaccinskeptikerna?
– Vi förnekar inte att det kan finnas små risker med vaccinet. Men blir man sjuk så riskerar man att dö, det vet vi. Antalet människor som beräknas dö om vi inte vaccinerar är ungefär lika många som dör i cykelolyckor varje år. Och där uppmanas alla att bära hjälm. Det har gjorts en bedömning av europeiska läkemedelsverket och av svenska Läkemedelverket att vaccinet är säkert. De är ändå de yttersta experterna. Vi måste lyssna på dem. Sedan kommer allt det här ifrågasättandet som förvärrar situationen.

Hur då?
– Man lyssnar inte riktigt på vad vi säger, utan man försöker i stället misstänkliggöra myndigheter. Det är ett klart problem. Den här antivaccinationsrörelsen har verkligen fått verklig fart under vingarna.

Vilka är de mest felaktiga myterna och konspirationsteorierna som du har hört?
– Att man blir steril av vaccinet, att det skulle vara farligt för gravida och deras foster, att man kan få långdragna reumatiska besvär och att man skulle dö av influensavaccinet om man är gammal och skör.

Har vi sett det värsta av influensan nu?
– Nej, nej, nej. Vi har knapp haft några dödsfall ännu. Vi befinner oss i starten. Inom loppet av tre månader kommer vi att se toppen. Det är möjligt att influensan kommer tillbaka senare. Det gjorde Asiaten som kom i oktober-november 1957. Sedan kom den tillbaka med en mycket dödligare attack i april 1958. Och det kan hända oss också.

Följer smittspridningen era scenarier?
– Ja, just nu gör den det. De här veckorna, när det är skollov, kommer vi att få en liten dipp. För det är i skolorna som vi har haft den stora spridningen. Det ger människor en chans att hinna vaccinera sig. Åldersutvecklingen är som ett skolexempel på hur influensa utvecklar sig. Det börjar med skolbarnen. Deras syskon och föräldrar ligger en vecka efter. Sedan blir det sporadiska fall bland mor- och farföräldrarna.

Kan man säga något om var i Sverige influensan befinner sig just nu?
– På spridda orter. Den finns utsådd i hela landet, lite fall här och lite fall där. De stora skolutbrotten har varit norrut och i Mellansverige.

Har du själv vaccinerat dig?
– Jag har inte fått något erbjudande om vaccination. Men så fort jag får det ska jag vaccinera mig. Jag tillhör inte dem som befinner sig i en riskgrupp. Tvärtom. Skulle jag själv placera mig i kön skulle jag sätta mig sist, eftersom jag inte tillhör någon riskgrupp och är strax över 60. Så jag är verkligen en av dem som ska hålla tillbaka för de yngre. Men så fort det blir min tur ska jag vaccinera mig.

Hur mycket har du jobbat i höst?
– Det var värre i våras. Då var det riktigt rejält tufft, när influensan precis dök upp. Då fick man ingen lugn och ro. Jag sprang med andan i halsen.

Hur då?
– Då var vi så få som kunde någonting. Nu har vi lärt upp en massa andra på Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och så vidare, som är kompetenta att hjälpa till. När det började fanns egentligen bara jag och en till som kunde influensan på våra fem fingrar. Men nu är många upplärda, så jag får god avlastning från flera håll.

Detta har hänt
Annika Linde är statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet. När svininfluensan började spridas från Mexiko, där den uppstod, till resten av världen utbröt panik. Ju längre tiden gick i Sverige utan massutbrott, ju mer negativ blev dock inställningen bland allmänheten till att vaccinera sig. Svenska myndigheter gick ändå vidare med att erbjuda alla vaccinering. I tisdags rapporterade Socialstyrelsen att ungefär en miljon svenskar har vaccinerats.