Bara patrioter välkomnas när Hongkongs demokratiska experiment ska begravas

Text: Jojje Olsson

Bild: TT

Eftersom kommunistpartiets vilja numera är lag i vad som tidigare var en av Asiens mest fria städer, så presenterade Hongkongs chefsminister för konstitutionella frågor redan dagen därpå en rad lagförslag. Politiker som inte avlägger en godkänd ed mot Kina och partiet ska avsättas omedelbart.

Detta gäller även politiker som inte re­spekterar Hongkongs lagar, eller som bryter mot någon av de punkter i ett tre sidor långt dokument som ministern viftade med. Punkter med breda, svepande definitioner. För att ytterligare pränta in budskapet, framhöll ministern det som oförenligt att älska sitt land och inte respektera kommunistpartiets vilja.

Påbuden kom plötsligt, men tajmingen var ingen slump. Lagförslagen introducerades precis innan den nationella folkkongressen – Kinas nickedocksparlament – påbörjade sitt årliga sammanträde i Peking. Vid mötets inledning presenterades en rad åtgärder för att »förbättra« Hongkongs valsystem, som alla sannolikt kommer att antas när sammankomsten avslutas denna vecka.

Mysteriet Jack Ma – kinesiska miljardären som försvann utan förklaring

Diktaturen har länge ansett att Hongkongs lagstiftande församling är bångstyrig. Nu ska dess platser utökas från 70 till 90, trots att den i dag helt saknar opposition. I november uteslöts nämligen fyra prodemokratiska ledamöter i enlighet med en hastigt införd lag om att parlamentariker som inte respekterar konstitutionen kan sparkas direkt. Deras kollegor lämnade i protest redan samma dag.

I syfte att försäkra att alla tomma stolar fylls upp med lojalister, vill Peking ge vetorätt även för nya parlamentariker till den kommitté som utser stadens regeringschef. Storleken på denna redan lojala kommitté ska också utökas från 1 200 till 1 500 ledamöter, samtidigt som de 117 distriktsråd som nu sitter i kommittén plockas bort.

Medan Hongkongs parlamentsval alltid varit riggat till Pekings fördel, så har valen av distriktsråd skett strikt demokratiskt. Men inte längre. För trots att dessa distriktsråd främst styr över lokala frågor som sophämtning och kollektivtrafik, så ska kandidaterna även till dessa positioner nu godkännas som »patrioter« innan de får ställa upp.

I de förra distriktsvalen, i slutet av 2019, mitt under brinnande proteströrelse, så knep prodemokratiska kandidater nämligen närmare 90 procent av de 452 platser som stod på spel. Detta var en överraskande förödmjukelse som varken Peking eller den lokala regeringen kommer att acceptera på nytt.

Därför sköts fjolårets parlamentsval upp, med covid-19 som förevändning. Då parlamentet nu helt saknar opposition kan såväl chefsministerns lagar som Pekings dekret klubbas igenom utan käbbel. Regeringschefen Carrie Lam har redan uttryckt sitt helhjärtade stöd för Pekings så kallade förbättringar av valsystemet, och menar att de är så omvälvande att valet av en ny lagstiftande församling sannolikt måste vänta ännu ett år.

Allt detta pågår samtidigt som rättegångarna mot ett fyrtiotal prodemokratiska kandidater påbörjades nu i mars. Politikerna anklagas för omstörtande verksamhet under den nationella säkerhetslagen, då deras ambition att vinna en majoritet av platserna i parlamentet innebar en möjlighet att motsätta sig regeringens politik.

Hur mycket George Orwell eller Franz Kafka något sådant än låter, så utgör detta partiets politiska framtidsvision för Hongkong. Framtida val ska endast stå mellan kandidater som på förhand underkastar sig Pekings vilja. Dels som belöning för lojala tjänstemän, dels för att uppehålla skenet av att det fortfarande råder ett visst mått av demokrati i denna bara för några år sedan så unika kinesiska stad.

Joe Biden överger Kinastrategi från Obama-åren – följer Trumps inslagna väg