Facit: Ansedda amerikanska tidskriften spådde 2019 – och så här blev det

Text:

Prognoser sägs ibland vara våra tids hårdvaluta. Somliga förutskickelser är bättre. De flesta sämre. Det visade psykologen Philip Tetlock i boken »Expert political judgment« häromåret. Särskilt dåliga på förutsägelser var experter. Men det fanns också en del som var påfallande träffsäkra. I synnerhet bland icke-experter som var insatta i samhällsfrågor och inte omgivna av andra experter.

Journalister – som ofta beskrivs som motsatsen till experter, halvbra på halvmycket – brukar vid årsskiften ofta utfärda prognoser för vad som ska hända kommande år.

Hur tillförlitliga är journalister i den rollen? Här är The Economists tolv viktigaste prognoser inför 2019 jämförda med utfallet:

Världsekonomin

USA går bra till halvårsskiftet, i slutet av året blir det recession. Kinas tillväxt tappar fart. Indiens rusar. Efterkrigskaosets Syrien ligger högst på ligan över världens tillväxt, längst ner finns Venezuela och Iran.

Hur gick det? USA:s tillväxt började tappa fart under årets tredje kvartal, företag och det offentliga investerade mindre men privatkonsumtionen ökade, så trots att tillväxtsiffrorna sjönk något överträffade de förväntningarna. Alltfler amerikaner arbetade – arbetslöshetssiffrorna var i slutet av året de lägsta sedan 1969. Kinas tillväxt var i slutet av 2019 den lägsta på åtta år. Indiens växte så det knakade. Argentina, Venezuela och Iran var i botten på listan.

Finansmarknaderna

De konvergerar alltmer, men oklart om det innebär att USA:s börser faller och resten av världens stiger, eller tvärtom. Sannolikt det senare.

Hur gick det? Handelskriget mellan Kina och USA under 2018 drabbade resten av världen mer än USA, där Wall Street-börserna slog rekord. Men i slutet på 2019 kom tecken på att spänningarna mellan Peking och Washington började påverka USA, amerikanska fabriker lades ner och USA-börserna mattades av.

Friheten i världen

Med en tredjedel av världens befolkning som gick till nationella val – med Indien, Indonesien och Nigeria som de folkrikaste exemplen – kan optimister hoppas att den globala trenden mot minskande frihet i världen ska bromsas.

Hur gick det? Hindunationalisten Narendra Modi vann det indiska valet i april. Intoleransen mot oliktänkande har ökat, Kashmir har tagits ifrån sitt självstyre, folkmobbar har angripit och dödat muslimer och kommit undan. I Indonesien vann Joko Widodo, ofta kallad »Indonesiens Obama« mot »Indonesiens Trump«.
I Polen behöll den konservativa nationalistiska regeringen makten.

Brexit

Storbritannien lämnar EU och när det är gjort börjar de båda sidorna att anklaga varandra.

Hur gick det? Storbritannien sköt först upp sitt planerade EU-utträde till den
29 mars, sedan till den sista oktober, därefter till 2020.

Kina

De kinesiska ledarna blir nervösa över siffran 9 eftersom det under år som slutar på detta tal vid flera tillfällen i historien – som 1919, 1949 och 1989 –  inträffat att landets ledarskikt utmanats eller fallit.

Hur gick det? Den 11 maj utbröt slagsmål i parlamentet i Hongkong efter ett lagförslag om att göra det lättare att utlämna brottsmisstänkta personer till Kina. Det blir startskottet för en proteströrelse mot Kina som växer sig starkare under hela året, trots att den bemöts med allt hårdare våld och hotfulla ord från Kina.

Historien

Kända figurer återtar sin plats i rampljuset. Tack vare årsjubileum: 150 år sedan mahatma Gandhi föddes, 500 år sedan Hernán Cortés kom till Mexiko och Leonardo da Vinci föddes.

Hur gick det?  Gandhi hyllades i Indien under hela året. Mexikos president krävde en spansk ursäkt för Hernán Cortés massmord och den spanska erövringen av Syd- och Centralamerika. Spanien sa nej.  Da Vinci-utställningen på Louvren i Paris lockade stor publik.

Rymden

En ny månrusch tar sin början. Femtio år efter att Neil Armstrong tog sina stora steg för mänskligheten kommer några privata rymdfärjor att åka tillbaka till månen. Nasas rymdsond New Horizon når Ultima Thule på den mest långväga rymdresan.

Hur gick det? En indisk rymdfärja reste till månen men tappade kontakten med jorden just när den skulle landa. New Horizon blev under året den av människan byggda farkost som besökt en himlakropp längst ut i solsystemet (6 490 miljoner kilometer från solen).

Tekniken

Artificiell intelligens kommer att ta över ännu mer av vår värld och vardag, trots att Silicon Valley kan ha peakat och teknikjättarna kommer att ha regleringsivrarnas ögon på sig både i USA och Europa.

Hur gick det?  Efter att den första digitaliseringsvågen svept över världen utan särskilt mycket statligt inflytande har planer på att bryta Googles monopol i USA och Europa börjat märkas, med förslag på böter mot bland annat Google och Facebook. För första gången har också en rad initiativ – med olika mål och tillvägagagångssätt –  tagits av regeringar för att skaffa sig inflytande över AI-utvecklingen.

Kulturen

Ett nytt stort utställningsområde, The Shed, i New York, och ett ny stort museum,  Humboldt Forum i Berlin, kommer att sätta sin prägel på kulturåret.

Hur gick det? The Shed öppnades och blev en publikmagnet. Humboldt Forum har skjutit på sitt öppnande.

Trender

Veganerna blir fler, liksom folk som väljer att leva mer »slow«, och antalet som uttrycker sin könsidentitet som de vill.

Hur gick det? Veganerna har ökat i antal och försäljningen av vegansk mat exploderat. I Sverige har en kritisk diskussion om könskorrigering uppstått.

Världens mäktigaste ämbete

Kampen i USA mellan en republikansk president och ett demokratiskt kontrollerat representanthus kommer att bli våldsam.

Hur gick det? Müllerrapporten om Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016 ledde till skärpta motsättningar under våren. Under hösten inledde Demokraterna en riksrättsprocess mot president Trump.

Slutsats: The Economist var på det hela taget ganska rätt ute i sina prognoser.