Militären i Kanada sätts in som personal på äldreboenden

Text:

Bild: TT

Militären har satt in i stort sett alla sina medicinskt utbildade för att stödja verksamheten på äldreboende i främst provinsen Quebec.

”Vi går in för fullt och gör det så fort vi kan”, sa försvarsministern Harjit Sajjan när han berättade om den militära insatsen för att bekämpa smittan.

LÄS OCKSÅ: Höga dödstal på äldreboenden – ett globalt problem

Quebecs premiärminister Francois Legault har riktat en begäran till den nationella regeringen om en insats om 1 000 personer från den militära personalen som kan tjänstgöra på äldreboendena i provinsen. Grannprovinsen Ontario har bett om ett liknande stöd.

Enligt försvarsministern Harjit Sajjan kommer 1 350 militärer kunna bistå på 25 äldreboende i mitten av maj. I Ontario finns 250 soldater redan ute på boenden.

”Det här är ingen typisk operation för den kanadensiska militären, men de är stolta att kunna hjälpa till”, säger Harjit Sajjan.

Den medicinskt utbildade personalen kan gå direkt in i den dagliga omvården, annan militär personal hjälper till med andra uppgifter. Alla får först gå en femdagarutbildning om sjukvård på äldreboenden och hur de ska skydda sig själva.

I Kanada har 70-75 procent av dödsfallen i covid-19 inträffat bland de som finns på äldreboenden.

Fram till den 8 maj fanns det 63 000 smittade och 4 200 döda i landet. Smittspridningen i landet började visa sig i mitten av mars och visar fortfarande en uppåtgående trend.

LÄS OCKSÅ: Om svensk beredskap för att använda militären i kristid