Svep: Regeringen bjuder in till nya förhandlingar om höghastighetståg

Text: Redaktionen

Bild: TT

Nya förhandlingar om höghastighetståg

Regeringen bjuder in till nya förhandlingar och säger att ett förslag för finansiering finns och presenteras för de andra partierna vid första mötet i januari, skriver DN. Förslaget har diskuterats med samarbetspartierna Centern och Liberalerna och går ut till riksdagens andra partier, minus SD.

Moderaterna och Kristdemokraterna har sedan tidigare bytt åsikt om projektet. Infrastrukturminister Tomas Eneroth hoppas att de ska ändra uppfattning.

– Jag vill väldigt gärna hitta en bred överenskommelse och jag är verkligen beredd att lyssna på Moderaterna och övriga om de kommer med konstruktiva förslag. Jag har svårt att tro att de inte vill vara med och påverka detta. Det vore viktigt.

– Men jag är också tydlig med att klockan tickar och vi kan komma i ett läge där vi ändå kommer att gå vidare utan Moderaterna, säger Tomas Eneroth till tidningen.

Regeringen vill se betyg från 4:an

Regeringen och samarbetspartierna i januariavtalet vill att rektorer själva ska kunna bestämma om deras respektive skolor ska få sätta betyg på eleverna redan i årskurs 4.

– Det främsta syftet är att kunna tala om vad en elev har uppnått i förhållande till de kunskapsmål som finns i skolan, redan på lågstadiet, säger Liberalernas Roger Haddad till DN.

Förslaget ingår i en promemoria som skickats på remiss.

Brå-chefen tillbakavisar anklagelserna

Brottsförebyggande rådet (Brå) har inte anpassat några forskningsresultat efter påtryckningar från politiker, så som det framstått i en rapport från Linköpings universitet. Det hävdar t.f generaldirektör Björn Borschos enligt Ekot.

Justitieutskottet har kallat till sig Brå-chefen och rapportförfattarna.

Debatter:

”I dag överlämnas Biogasmarknadsutredningen till regeringen och Anders Ygeman (S). Ett centralt förslag är att Sverige ska besluta om ett produktionsmål för biogas på 10 TWh till 2030. Den samhällsekonomiska nyttan skulle vida överstiga de offentliga kostnaderna och klimatutsläppen skulle minska kraftigt”, skriver Åsa Westlund, särskild utredare, Biogasmarknadsutredningen på DN Debatt.

”Det går att se positiva effekter av att koncentrera svensk cancerkirurgisk vård till större enheter. Även för andra områden är detta troligtvis rätt väg att gå”, skriver Daniel Avdic, författare till en ny SNS-rapport på SvD Debatt.

”Riksdagen kan stifta lagar helt på egen hand. Det är ovanligt och kräver resurser men i dagens rörliga politiska landskap skulle det vara en välkommen sakpolitisk injektion”, skriver Sten Tolgfors, tidigare moderat minister på Di Debatt.