Svindlare utnyttjar pandemin – nu utreds coronabrott i Tyskland: »Dåliga masker«

Text:

Bild: TT

”Tysklands domstolar har nått gränsen.” Så lyder larmet från det tyska domarförbundet DRB, Deutscher Richterbund. Domstolarna hade fullt upp redan sedan tidigare, och i och med coronapandemin har situationen blivit ohållbar, menar man.

I en intervju med tidningen Die Welt säger förbundets ordförande Sven Rebehn att domstolar och åklagare tvingas sysselsätta sig allt mer med coronarelaterade brott. Svindlare utnyttjar situationen och människors rädsla för att smittas.

– Åklagarkammarna har relativt många förfaranden om bidragsbrott. Det handlar om coronastöd eller andra bedrägerier. Falska nätbutiker, falska coronaläkemedel eller masker av dålig kvalitet, som säljs som FFP2 (masker av högre kvalitet, red. anm.), säger Sven Rebehn till Die Welt.

Totalt ska det handla om 20 000 fall som utreds av åklagare sedan i våras. Antalet anmälda brott kan vara fler.

Samtidigt ser det tyska domarförbundet att ärenden blir allt mer komplexa att driva i domstol. Utredningarna går ofta utanför landets gränser, då de kriminella ingår i internationella grupperingar, och domare tvingas sätta sig in i ”jättelika” digitala bevismängder. 

Sven Rebehn beskriver det som problematiskt ifall misstänkta går fria på grund av att domstolarna är överbelastade.

– Det bekymrar oss som domarförbund att antalet misstänkta vars förfarande dröjer, och som därmed måste släppas på fri fot, stiger. De senaste fem åren är det över 250 fall – det får inte ske i en rättsstat, säger han.

I Sverige finns det ingen samlad statistik över brott som kan kopplas till coronapandemin, meddelar Domstolsverket. Brottsförebyggande rådet, Brå, har däremot sedan pandemins utbrott fört statistik över antalet anmälda brott.

Myndigheten kan inte uttryckligen koppla statistiken till pandemin som i fallet med de tyska bedrägerierna, för det krävs en djupare analys, säger man. Men överlag kan Brå se att antalet anmälda bedrägerier har gått ned sedan i våras, särskilt kortbedrägerier. Andra former av bedrägeri har däremot ökat.

”Bland annat identitetsbedrägerier, annonsbedrägerier och bedrägerier genom social manipulation. För de flesta av dessa bedrägerityper började ökningarna dock redan före pandemin i mars”, skriver Brå.