»Vaccinpass« för att få resa inom EU kan införas – men frågan är känslig

Text:

Bild: TT

Danmark är redan i startgroparna, i Sverige kan det finnas på plats till sommaren, och Grekland vill att det ska införas på EU-nivå. Inom en snar framtid kan det krävas mer än pass, pengar och piljett till semestern utomlands. Flera länder, både inom och utanför EU, pratar om så kallade vaccinintyg som lösningen för smittfria utlandsresor, det vill säga att man måste ha vaccinerat sig mot coronaviruset för att kunna resa fritt.

För ett land som Grekland är turism livsnerven i ekonomin, och i slutet av januari var man först ut i EU att kräva bevis på vaccinering för alla som vill resa obehindrat i Europa igen. Till en början lät det som att vaccination skulle vara ett krav för inresa i Grekland, men premiärminister Kyriakos Mitsotakis korrigerade sig snabbt. Man vill inte hindra ovaccinerade från att resa, utan vaccinpasset skulle snarare innebära en »snabbfil« in i landet. Icke-vaccinerade kan behöva sitta i karantän eller visa upp ett negativt coronatest. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, har välkomnat idén, och har öppnat för att EU ska utfärda intygen.

Frågan är dock känslig. I länder med stor vaccinationsskepsis kan blotta tanken på ett vaccinpass likställas med ett vaccintvång. I Tyskland har debatten rasat om den här sortens gräddfil för vaccinerade riskerar att dela upp befolkningen i ett A- och ett B-lag. Och hur rimmar vaccinintygen egentligen med den fria rörligheten inom EU?

Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps), säger att det inte är några problem sett enbart till EU-rätt.

– Det är inte diskriminerande med åtgärder som träffar alla EU-medborgare. Det är länderna man inte får diskriminera, man får inte bli protektionistisk, säger hon.

Hade krav på vaccinintyg riktat sig mot ett enskilt land, då hade det kunnat utgöra ett brott mot EU:s friheter, förklarar Anna Wetter Ryde.

– Om det blir tydligt och klart att i Tjeckien kommer ingen att vaccinera sig. Nästa dag inför Sverige ett krav på vaccinpass, då kan man börja misstänka att det där var en protektionistisk åtgärd för att bromsa hela den tjeckiska populationen.

I dagsläget är EU:s inre marknad som vilda västern, menar Anna Wetter Ryde. EU-länderna får enligt fördraget om europeiska unionens funktionssätt göra undantag från den fria rörligheten om folkhälsan är i fara. Med stöd av det har gränser stängts och resenärer från specifika länder portats. Undantaget skulle kunna användas av ett medlemsland för att införa krav på vaccinpass på eget bevåg. Att EU-kommissionen välkomnar ett gemensamt vaccinpass tror Anna Wetter Ryde är EU:s lågmälda sätt att stoppa åtgärder som gränsar till det protektionistiska.      

– Kommissionen har stort intresse av att sätta sig i framsätet nu. Ska ni ha vaccin­intygen, då ska de gärna se ut på det här sättet. Då blir de icke-diskriminerande.

Det är osäkert om vaccinerade sprider smittan eller inte, vilket har fått effektiviteten av vaccinpass att ifrågasättas. Ali Mirazimi, adjungerad professor vid Karolinska institutet, säger att den farhågan snarast är en teoretisk analys som grundar sig i avsaknad av data. Erfarenheter från andra sjukdomar visar att vaccinerade inte ska räknas som riskpersoner.

– Det är mer att man räknat med det värsta möjliga scenariot. Med stor sannolikhet är man inte smittsam, och även om man är smittsam, betydligt mycket mindre än ovaccinerade.

EU-politiker kräver vaccinbevis för fritt resande inom Europa