Veckans bråk: Linnéuniversitetets professortjänst

Sara Kristofferson är trött på alla rättänkande forskare. Men vem kan klandra henne?

Text:

Bild: TT

Sara Kristofferson, professor i designhistoria och skribent på Dagens Nyheters kultursida, är trött. 

Vem kan klandra henne? 

Först får hon dra hela lasset när Konstfackaktivister stämplar lokalnamnet "Vita havet" som rasistiskt. Och nu måste hon gå i klinch med resten av akademin. 

I en liten text i DN dagen före alla hjärtans dag suckade hon uppgivet över alla rättänkande forskare. Hon hade läst en utlysning från Linnéuniversitetet av en professorstjänst i design, med inriktning på visuell kommunikation: 

"På avdelningen sker arbetet ’genom normkritik, dekolonialism, feminism, queerteori och teorier om posttillväxt’ med syfte att bidra till ’en hållbar samhällsutveckling". 

"Agendan är fastslagen", konstaterar hon. Så var det med det fria tänkandet. 

Universitetet "beskär friheten inifrån", skrev Martin Tunström på Barometern. "Professor med rätt politiska åsikter sökes", twittrade PJ Anders Linder på Axess. Stiftelsen Academic Rights Watch uppmärksammade Kristoffersons artikel. Linnéuniversitetet sade ingenting. Statsvetarprofessorn Bo Rothstein skickade in en ansökan. 

"Vad gäller kravet om att forska enligt queer-teori”, skrev Rothstein i sin ansökan, "kan jag emellertid redan i denna ansökan visa prov på mina normkritiska talanger. Jag är kritisk till användandet av anglosaxiska termer, det symboliserar för mig att vi låter oss domineras av två klart post-imperialistiska stater. I stället föredrar jag en terminologi från min egen språkliga bakgrund som är skånska, nämligen kvirr-teori." 

Som ett led i att normkritisera det "biologistiska, maskuliniserade och positivistiska räknande av universella enheter som benämns år", meddelade 68-åringen Rothstein att hans "socialt konstruerade ålder" befinner sig i spannet 44–48 år. 

Tjänsten är skrivande stund ej tillsatt.