Extremistorganisationerna

Text:

Vänsterextremisterna:

Organisationerna kännetecknas av att de består av flyktiga nätverk av individer. Medlemmarna kan ingå i en eller flera grupper. Har inga talesmän eller representanter. Ställer sig utanför det parlamentariska systemet.

Afa – Antifascistisk aktion

Den största av de autonoma grupperingarna. Bildades 1993 efter internationella förlagor som en reaktion på extremhögerns framfart i Sverige. Har i dag 16 svenska lokalgrupper. Bedriver också dokumentation kring extremhögern på Afa Dokumentation. Säger sig vilja bekämpa sexism, rasism, kapitalism och homofobi. På Säpos lista över extrema organisationer.

Global Intifada

Grupp som tagit på sig en rad brandbomber riktade mot ambassader med mera. Senast i förra året mot Försvarets materielverk (FMV). Aktiv i frågor som rör Israel-Palestinakonflikten, och andra globala frågor. På Säpos lista över extrema organisationer.

Revolutionära Fronten

Bildades 2001 och finns numera i Stockholm, Göteborg och Uppsala. »Strävar efter ett samhälle där fackföreningar och andra organisationsformer tillåts växa och samarbeta för att kunna slå tillbaka den globala kapitalismen och de orättvisor och rasism denna leder till.« Har stort fokus på att med våld bekämpa extremhögern.

LFA - Linköpings Fria Antifascister

Autonom Linköpingbaserad grupp som bildades 2006. Fokuserar på antifascism och anser att »ändamålen helgar medlen«. Har den senaste tiden varit aktiva i konfrontationer med extremhögern.

SUF – Syndikalistiska ungdomsförbundet

Ledordet är »Direkt aktion« som enligt hemsidan betyder »handling utan ombud«. Fokus på klasskamp och antifascism, kallar sin ideologi frihetlig socialism. Bildades 1993 och är ett fristående ungdomsförbund med vissa band till SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation. På Säpos lista över extrema organisationer.

DBF – Djurens Befrielsefront

Autonom grupp som bekämpar kött- och pälsindustrin, agerar ofta med sabotage mot minkfarmar och pälshandlare. Bildades 1985, mest aktiva i södra Sverige.

Osynliga partiet

Löst sammansatt grupp av autonoma aktivister med kopplingar till Syndikalistisk ungdom, som under valrörelsen bedrev våldsamma aktioner mot arbetsförmedlingen, centerpartiets lokaler med mera. Dödförklarade sig själva 16 september 2006. Enligt SR skänkte vinnaren av SVT-programmet »Toppkandidaterna«, Petter Nilsson, 100 000 kronor av prispengarna till Osynliga partiet. Fungerar mer som en kampanj än som en organisation.

Reclaim the streets/Reclaim the city

Gatufester som ofta urartat i upplopp och skadegörelse. Ursprungligen arrangerade av en löst sammansatt grupp kallad Gatans parlament i Stockholm, ibland även kallad Peppbrigaden. Är inte lika aktiva i Stockholm längre men har arrangerat Reclaim-fester i andra delar av landet. Fungerar mer som en kampanj än som en organisation.

Högerextremisterna:

Domineras av två stora organisationer som är strikt hierarkiskt uppbyggda med starka ledargestalter och tydliga regler. Medlemmarna är strikt bundna till endera organisation.

Nationalsocialistisk front, NSF

Den största gruppen inom Vit makt-rörelsen. Bildades i Karlskrona 1994 och består av sex länsavdelningar och sex fristående stadsavdelningar.

Betonar partipolitik och vill bland annat att man ska införa rasbiologiska skyddsåtgärder såsom att flyktingar ska skickas tillbaka till hemländer samt att familjer som är genetiskt friska ska få skattelättnad för att skaffa barn.

Deltog i riksdagsvalet och val till kommunfullmäktige i sex kommuner. Driver framför allt propaganda, torgmöten och demonstrationer, men flera anhängare har dömts för politiska brott. På Säpos lista över extrema organisationer. Svenska Motstånds­rörelsen
En hierarkisk organisation med starka ledargestalter och tydliga regler. Bildades 1997 och är framför allt starka i Stockholm. Talar om revolution för att skydda »rasen« och har tydligt sagt att de vill ta position på gator och torg och undviker inte våldsamma aktioner. Har tagit avstånd från Salemmarschen och är enligt Säpo den organisation som tydligast vill positionera sig mot NSF. På Säpos lista över extrema organisationer.

Info 14

En nationalistisk webbplats som har funnits sedan slutet av 1990-talet. Siffrorna i namnet syftar till Adolf Hitlers inititialer. De drivs av en mindre Stockholmsbaserad grupp. De förespråkar oberoende aktivism och vill inspirera Vit makt-anhängare till lokal aktivism. De arrangerar stora organisationsövergripande manifestationer varje år: fackeltåget i Salem i december och Folkets marsch i Stockholm på nationaldagen. På Säpos lista över extrema organisationer.

Göteborgs fria nationalister, GFN

Startade runt 2005 och är exempel på en oberoende aktivistgrupp. Första gången de aktivt syntes var vid ett överfall i Göteborg som samlade nationalister från olika organisationer, alla löst knutna till Info 14. Info 14 rapporterar konsekvent om deras aktioner.

Nordiska Förbundet

Ett förbund som i första hand sprider och säljer propaganda och litteratur. Har en stark position men pekas inte ut av Säpo som en extremistisk grupp eftersom de inte anses vara kapabla att genomföra våldsaktioner.

Text: