Lång väntan på ersättning för vanvård

Text:

Toppbild: Scanpix

Toppbild: Scanpix

I slutet på december ska utredningen om vanvård i den sociala barnavården i Sverige vara klar. Den tillsattes 2006 av dåvarande socialtjänstministern Morgan Johansson (s), som en reaktion på tv-dokumentären »Stulen barndom«, där ett antal medelålders män berättar om de systematiska kränkningar och övergrepp som de utsatts för på barnhem under uppväxten.

Göran Johansson fick uppdraget att granska allvarliga övergrepp och vanvård av barn som varit placerade på barnhem, fosterhem eller institutioner.

Flera av de drabbade har slutit sig samman i föreningen »Stulen Barndom« som bildades i januari 2006 och genom en grupptalan har stämt svenska staten. Föreningen har tre krav:

· Att lagar om nolltolerans mot vanvård i socialtjänsten stiftas.
· En offentlig ursäkt till alla vanvårdade.
· Ekonomisk ersättning om 1 miljon per förlorat barnår.

Hittills har gruppen fått avslag i Stockholms tingsrätt, hovrätten, Högsta domstolen och EG-domstolen. Nu har föreningen sänt en skrivelse till Internationella brottsdomstolen och väntar på Vanvårdutredningens betänkande för att börja pressa regeringen.

I Socialstyrelsens förstudie jämfördes även erfarenheter från Norge. I »Oslostudien«, som undersökte hem där Oslo kommun placerat barn under 1954–1993, kom det fram att fysiskt våld var väldigt vanligt och att sexuella övergrepp mot barn förekommit på nästan alla institutioner. I en annan undersökning granskades Bergen kommuns elva barnhem. När studien var klar togs beslut om att kommunen skulle betala ut skadestånd till före detta barnhemsbarn på högst 725 000 norska kronor.

Även i Irland pågår en granskning av barnhemmen. Och i förra veckan lämnade den australiensiska staten en offentlig ursäkt till dem som farit illa på statliga foster- och barnhem mellan 1930 och 1970. I en utredning som blev klar 2004 rekommenderades denna åtgärd efter att tusentals fall av övergrepp avslöjats. Englands premiärminister Gordon Brown planerar nu en ursäkt till de cirka 7 000 britter som i ung ålder skickades till institutionerna i Australien.

Text:

Toppbild: Scanpix