Vad döljer sig bakom läsarnas val?

Text:

Toppbild: Scanpix

Toppbild: Scanpix

Statistiken från Svenska Förläggareföreningen visar att utgivningen av dramatik och poesi har minskat kraftigt. I början av 1970-talet stod kategorin för huvuddelen av den skönlitterära utgivningen på svenska.

Men visst skulle det vara tillfredsställande att veta ännu mer, att luta sig mot någon som har till uppgift att metodiskt fingranska branschen, som läser alla böcker, gör årliga jämförelser och funderar över saker som i sammanhanget inte alls är oviktiga. Som huruvida deckarnas huvudpersoner är kvinnor och unga, eller män och gamla, om böckerna utspelar sig på vischan eller i urban miljö och om karaktärerna kommunicerar via sms och mejl eller skriver brev på papper.

Alla dessa pusselbitar som tillsammans fångar den flyktiga bilden av hur det står till med den samtida romanen.

Men den som känner frustrationen stiga kan faktiskt lugna sig med att åtminstone ett hörn av bokutgivningen fingranskas for att varje liten skiftning i den samlade litterära profilen ska upptäckas.

Sedan början av 1990-talet har Svenska barnboksinstitutet (SBI) till uppgift att föra ingående statistik över varenda barn- och ungdomsbok som ges ut i Sverige.

Följaktligen är det möjligt för SBI att trovärdigt hävda att alternativa familje­bildningar blev påtagligt vanligare i böckerna under 2008, att mängden böcker om dinosaurier under samma år trefaldigades jämfört med 2007, att 83 böcker var skrivna ur ett tydligt berättarjags perspektiv och att majoriteten av huvudpersonerna i bilderböckerna för första gången sedan 2002 var flickor och inte pojkar.

Gittan och Mirakel-Rakel regerar. Lite lakoniskt noterade SBI:s rapportförfattare att kritiken mot pojkarnas dominans hade övergått i spridd kritik som gick ut på att flickornas övertag är ett slags oblyg flirt med de bok­läsande flickorna.

Författaren konstaterade också att motsvarande säkrade uppgifter om vuxenlitteraturens karaktärer säkerligen skulle tas emot med stort intresse – om nu bara någon gjorde jobbet.

Årets Bokprovning, som SBI kallar kartläggningen, presenteras i mitten av mars och täcker hela förra årets utgivning.

Text:

Toppbild: Scanpix