»Värre i andra länder«

Hälften av alla svenska män och en tredjedel av kvinnorna är i dag överviktiga eller feta. Folkhälsominister [[Maria_Larsson|Maria Larsson]] kallar övervikten för »ett av de största hoten mot folkhälsan«. Men regeringen har inte formulerat något konkret mål inför framtiden.

– Vi har ingen målformulering i siffror, det vi har sagt är att vi ska stoppa överviktstrenden och lyckas vända den. Men det är möjligt att vi ska börja jobba mer med konkreta delmål som sedan följs upp, säger Maria Larsson.

Är nuvarande nivå acceptabel?

– Vi är inte nöjda. Men det är inte lika illa som i många andra länder.

Vad gör då regeringen åt problemet i dag? Folkhälsoministern lyfter fram ny lagstiftning som slår fast att skolmaten ska vara näringsriktig, en ny föräldrastödsstrategi för att underlätta för mammor och pappor med barn med fysisk och psykisk ohälsa, och ett dialogforum med livsmedelsbranschen och livsmedelshandeln för att se hur samarbetet kring hälsosamma livsmedel kan förbättras.

Folkhälsoprofessor Gunnar Johansson på Folkhälsoinstitutet (FHI) ställer sig frågande till varför inte regeringen – vare sig den dåvarande eller den nuvarande – har tagit fasta på de åtgärdspunkter för att komma till rätta med den tickande fettbomben som FHI överlämnade 2005. I 79 punkter listades åtgärder som syftade till att begränsa utbudet av energität och näringsfattig skräpmat och samtidigt stimulera motion.

Men folkhälsoministern tillbakavisar kritiken.

– Flera av de 79 punkterna har genomförts i en eller annan form. Sedan fanns det vissa förslag som vi helt enkelt bedömde som orealistiska eller ogenomförbara, säger Maria Larsson.

När det gäller larmrapporterna om övervikt och fetma bland barn poängterar folkhälsoministern föräldrarnas ansvar.

– Svenska barn rör mer på sig under skoltid än på fritiden. Där har föräldrar och frivilligorganisationer en viktig uppgift att se till att barnen inte förblir stillasittande när de inte är i skolan.

Hon tar Jönköping som ett bra exempel, där landstinget börjat samarbeta med frivilligorganisationer och föreningsliv för att anordna gruppaktiviteter för barn på fritiden.

– Men det är möjligt att vi från statens sida kan satsa mer på aktiva informationsinsatser kring övervikt och folkhälsa, säger Maria Larsson.

Mer ur reportaget: Den nya hälsokosten, Spetsteknik ger nyttig mat, Striden om den rätta läran

Text: Anna Ritter

Toppbild: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX