Enad front

Text: Izabella Rosengren

Bild: Karel Prinsloo/TT

Vaccin är en av läkemedelskonstens allra största landvinningar. Det har utrotat smittkoppor och motat in polio och mässling i ett hörn. Men framgångarna till trots står forskarna handfallna när det kommer till utveckling av vaccin mot några av världens dödligaste sjukdomar, som hiv/aids, malaria och olika former av cancer. Skillnaden ligger i dessa sjukdomars genetiska variation och dess mekanismer för att undvika immunförsvaret, vilket medför svårigheter ur forskningssynpunkt.

– De vaccin som utvecklats fram till i dag har skett genom empiriska ansatser, som inte funkar på komplexa och kroniska sjukdomar som cancer. Det tyder på att nya paradigm måste upprättas för att påskynda utvecklingen av vaccin, säger Wayne Koff, prisbelönt amerikansk aidsforskare och forskningschef på International AIDS Vaccine Initiatives huvudkontor i New York City.

Less på de uteblivna framgångarna publicerade Wayne Koff i juni förra året en artikel i den ansedda vetenskapstidskriften Science där han föreslog ett storskaligt globalt samarbete, en typ av komplement till pågående vaccinforskning. Han och 34 andra framstående vaccinforskare, var och en med sin egen specialitet, bildade kort därefter The Human Vaccine Project.

Projektet är baserat på Human Genome Project, världens största biologiska samarbetsprojekt som avslutades 2004, vars syfte var att fastställa människans DNA och kartlägga alla gener i människans arvsmassa. Fokus för projektet är dels att utvärdera tidigare forskning, dels att dechiffrera det mänskliga immunsystemet och på så sätt skapa en karta över dess immunogenicitet, alltså hur olika substanser triggar igång immunförsvaret.

– Av Human Genome Project är det en del som fortfarande inte är utforskat, bland annat människans immunsystem. Genom att förstå detta kan vi nå mycket långt och lösa de problem som hotar framtida vaccin-utveckling, säger Wayne Koff.

De senaste årens tekniska framsteg inom studiet av vår arvsmassa och systembiologi gör att forskarna inte längre behöver utföra tester på tusentals patienter utan kan gå direkt till kliniska prövningar. Vid Vaccine Research Center utanför Washington försöker forskare tillämpa metoderna för bioinformatik för att utforma nästa generations vacciner. Hittills har fokus legat på utvecklingen av ett vaccin mot sjukdomen respiratoriskt syncytialvirus, även känt som RS-virus, vilket kan vara dödligt om det drabbar bebisar under sex månader.

– Vi räknar med att ha den första versionen av ett vaccin mot RS-virus färdigt under 2016 och då inleda kliniska prövningar. Vi arbetar samtidigt med att tillämpa dessa metoder mot hiv, säger Peter D Kwong, forskare vid Vaccine Research Center och Human Vaccine Project.

I februari meddelade Wayne Koff att de värvat sin första stora samarbetspartner, läkemedelsjätten GlaxoSmithKline. De har tidigare utvecklat vaccin mot bland annat Hepatit A och B, samt mot de sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Förutom utvecklingen av nya vaccin vill projektet även förbättra redan existerande vaccin, samt omdefiniera kraven på hur vaccin framställs.

– Om vi inte ändrar sättet vi forskar på befinner vi oss på exakt samma plats om tio år, säger Wayne Koff.