Bengt Svenson om skolskjutningar

Text: Anna Ritter

Foto: Scanpix

Hur bedömer du den finska polisens agerande?

– Det är omöjligt att göra en bedömning i dag. Jag känner inte till alla omständigheter i nuläget.

Skulle det som hände i Finland kunna hända i Sverige?

– Det är klart att det skulle kunna hända i Sverige också. Sannolikt rör det sig om en psykiskt sjuk person, och sådana finns det även här. Risken ökar när det kan finnas en smittorisk, att brottet kopieras. Det kan vara slumpen att det skett två gånger på kort tid, men erfarenheten från både Finland och USA visar att sådana här händelser ofta är koncentrerade, både i tiden och till vissa platser.

Beredskapen måste därför höjas även i Sverige.

Har polisens arbetsmetoder förändrats sedan det förra dådet i Finland?

– För varje gång ett sådant här brott sker i närområdet så är sannolikheten större att det sker här. Snart ska vi utvärdera ett pilotprojekt i sex av Sveriges kommuner där vi har satsat på att hitta bättre samverkansformer mellan polis och kommun.

Har den svenska beredskapen ökats efter veckans skolskjutning?

– Jag kan bara tala för Rikspolisstyrelsen och vi har inte agerat specifikt sedan tisdagens händelser. Jag är däremot övertygad om att kontaktpoliserna och de som jobbar direkt ute i skolorna har agerat. Det är varje enskild polismyndighets ansvar. Att observera avvikande beteende hos elever är säkert andra än poliser bättre lämpade för.

Är det som hänt främst en polisiär fråga, eller vem bär ansvaret?

– Flera instanser bär ansvaret för att observera avvikande beteende hos elever. Samarbete mellan olika myndigheter är grundläggande. Sedan ett par år tillbaka jobbar vi efter ett regeringsdirektiv med kontaktpoliser som verkar i skolmiljö.

Sverige är, liksom Finland, ett av världens vapentätaste länder. Hur ser du på det?

– Jag tycker att Sveriges vapenlagstiftning är väl avvägd. Den har blivit mer restriktiv för att få inneha vapen och även för hur vapen ska förvaras. För att få enhandsvapen så är reglerna mycket hårda, det räcker inte att visa upp ett färskt medlemskap i en skytteklubb utan du måste visa att du ämnar tävlingsskjuta.

Är du inte oroad av den mängd vapen som finns i omlopp i Sverige i dag?

– Det är en svår balansgång och jag tycker att Sverige, till skillnad från Finland, jobbat mycket med restriktioner av vapenlagstiftningen de senaste 30 åren. Det handlar inte bara om den mängd vapen man tillåts att ha, viktigast är att Finland skärper kraven på vem som ska tillåtas inneha ett vapen.

Psykiatrikern Ulf Åsgård säger sig vara säker på att svensk polis framgångsrikt lyckats avstyra åtminstone två skolskjutningar. Stämmer det?

– Det stämmer att polisen observerat och agerat efter en viss hotbild. Men det är förstås omöjligt att säga huruvida denna hotbild skulle ha lett till ett verkställande om vi inte hade ingripit på skolans larm.

Hur ser det förebyggande arbetet ut i Sverige när det kommer till att upptäcka potentiella skolmördare?

– Arbetet ute i skolorna är det viktigaste. Antalet anmälningar om våld och hot om våld i skolmiljö har ökat kraftigt och jag tror inte att det beror på att själva våldet ökat. Snarare är det så att skolpersonalen blivit bättre på att anmäla. Men de är fortfarande alltför tåliga och kan dra sig för att göra anmälningar. Även läkarkåren har blivit mer på tårna när det kommer till att rapportera om personer som de anser inte bör ha tillgång till vapen. År 2000 kom det in 42 sådana anmälningar, i fjol närmare 700.

Genomför ni spaning på nätet, på hemsidor som Youtube och liknande?

– I viss mån, men det är självklart omöjligt att hålla koll på allt som sprids på nätet. Det är viktigt med polisnärvaro i miljöer där ungdomar rör sig, både på internet och i den verkliga världen.

Detta har hänt

I tisdags sköt en 22-årig man ihjäl tio personer på sin skola i finländska Kauhajoki. Därefter sköt han sig själv och dog senare av skadorna. Det var knappt ett år sedan Finland drabbades av en liknande tragedi, då en man sköt ihjäl åtta personer i staden Tusby. Finland, som enligt Rikspolisstyrelsen är det tredje vapentätaste landet i världen i förhållande till folkmängd, ska nu se över sin liberala vapenlagstiftning. Sverige är det femte vapentätaste landet och har över två miljoner registrerade vapen.