Upproriska ballar av te

Text: Lisa Bergman

Amerikanska republikanerna har haft en svår vinter. Efter valförlusten har interna stridigheter och misslyckanden avlöst varandra. Men inför deklarationsdagen förra veckan föreföll man ändå ha fått upp andan ordentligt. Gräsrötterna hade tagit till gatorna och organiserat »Tea Parties« över hela landet för att protestera mot Barack Obamas stimulanspaket och/eller skattepolitik.

Boston Tea Party år 1773 är alltså förebilden, ett folkligt uppror mot den brittiska överhöghetens orättfärdiga beskattning av te. Amerikanska kolonisatörer bordade tre brittiska handelsfartyg i Boston och öste hundratals lårar med te över bord, vilket blev början till den amerikanska revolutionen.

Ett modernt inslag är den förhållandevis aggressiva sexuella retoriken. Det talas om »Tea bagging the White House«, tepåsar förekommer såväl i text på skyltar som i naturlig form, lämpligen kastade på Vita husets gräsmatta eller annan demokratisk mark. Teabagging är ett avancerat partytrick som går till så här: en person som sover med öppen mun utsätts för att en annan »doppar« sina genitalier upp och ned i munnen på vederbörande.

Opinionsmätningar visar dock att allmänheten stödjer den ekonomiska politiken och från Vita huset framhålls att skatterna har sänkts, inte höjts. Dessutom tycks det handla mindre om ett folkligt uppror, mer om ett mediespektakel skapat av Fox News och konservativa pr-maskiner för att flytta uppmärksamheten från republikanernas ledarskapsproblem.