Vi har hört …

Text:

… att före detta presidenten George Bush i dagarna skickade gratulationer till Tony Blair för dennes bok »A Journey«. Samtidigt beklagade han sig över sitt eget memoarskrivande med orden »Folk säger att jag aldrig har läst en bok, så du kan ju tänka dig vilken ansträngning det innebär att skriva en«.